Nieuws in de klas heeft samen met het Creative Learning Lab van Waag een vernieuwend leerarrangement voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld: De Digitale Nieuwscollage. Met de Digitale Nieuwscollage wordt journalistieke inhoud van dagbladredacties gekoppeld aan het onderwijs door gebruik te maken van creatieve technologieën.

Leerlingen vinden het veelal lastig om wat ze op school doen en leren te betrekken op hun dagelijks leven. Ondertussen vinden veel docenten het moeilijk om journalistieke producten in hun lessen in te passen: krantenteksten zijn niet toegeschreven op het niveau van hun leerlingen, of vallen net buiten de te behandelen lesstof. Tegelijkertijd ligt er de wens van het onderwijs om de actualiteit in het onderwijs te betrekken. Bovendien hebben docenten behoefte aan activerende werkvormen, waarbij creatieve technologieën worden ingezet.

Nieuws in de klas en het Creative Learning Lab van Waag introduceren daarom een leerarrangement voor het voortgezet onderwijs dat voorziet in de behoefte van beide groepen: De Digitale Nieuwscollage. In kennismodules verdiepen leerlingen zich in journalistieke principes en leren zij kritisch te reflecteren over media-inhouden – van zowel anderen als henzelf. De leerlingen verzamelen actuele verhalen met behulp van mobiele locatiegebaseerde technologie, en verrijken dit vervolgens met behulp van een multitouch toepassing door daar zelf nog teksten en foto´s bij te maken. Zo maken zij hun eigen nieuwscollage op basis van de digitale content van de dagbladen en hun eigen producties.

De Digitale Nieuwscollage was winnaar van de IPON Mediawijzer.net Award in 2012.

Mediawijs burgerschap

De Digitale Nieuwscollage maakt het mogelijk lesinhouden te laten aansluiten bij maatschappij, eigen leefomgeving en actualiteit. Dit project stimuleert jongeren via het onderwijs zich te ontwikkelen tot bewuste, kritische en enthousiaste nieuwsconsumenten en –producenten. Het project biedt docenten een activerende werkvorm waarmee zij hun leerlingen aan het werk kunnen zetten.

Met het project beogen de initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan mediawijs burgerschap. Leerlingen leren immers om met gebruikmaking van journalistieke media een vertaalslag te maken van hun klassensituatie naar de grotere samenleving – en andersom. Met de Digitale Nieuwscollage koppelen we de journalistieke inhoud van dagbladredacties aan het onderwijs door gebruik te maken van de nieuwste technologieën. Door zelf actief het nieuws aan te raken, ontdekken de leerlingen dat het nieuws ook hen raakt.

In 2011 werd een prototype van het leerarrangement getest op twee pilotscholen. Het streven is om op De Digitale Nieuwscollage op basis van de bevindingen verder te verbeteren, zodat vanaf april 2012 een definitieve versie beschikbaar is. 

Dit pilotproject werd financieel mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Pers en SNS REAAL Fonds.

Project duration

29 apr. 2011 - 30 nov. 2011

Links

Partners

  • Nieuws in de klas
  • TippingPoint

Financiers

  • Fonds21
  • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek