Demi Dubbels Teletijdmachine (DDT) was een adventure op het gebied van cultuureducatie. Bij het project werd op een geïntegreerde manier gebruik gemaakt van het internet en van traditionele leermiddelen. Het project was bestemd voor groep 7 en 8 van de basisschool. Het project duurde één schoolweek en speelde zich af tussen klassen van twee verschillende scholen.

De activiteiten van DDT zijn gecentreerd rond het verhaal over de ijdele professor Demi Dubbel. Professor Demi Dubbel is een vrouw die zichzelf met een teletijdmachine naar de tijd van Pieter Breugel heeft geflitst. Zij wil worden afgebeeld op beroemde (westerse en niet-westerse) kunstwerken die in musea over de hele wereld te zien zijn. Leerlingen spelen de rol van assistent-inspecteurs van de politie, die ervoor moeten zorgen dat Professor Demi Dubbel haar missie niet kan vervullen.

Bij het ontwerp van Demi Dubbels Teletijdmachine is gebruik gemaakt van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijskundige en technische aspecten op het gebied van ICT-onderwijs. Leerlingen voorbereiden op een volwaardige rol in de informatiesamenleving, het gebruik van games en "leren leren" binnen een culturele leeromgeving, zijn hier enkele voorbeelden van.

Project duration

31 dec. 2001 - 30 dec. 2002

Publications

Financiers

  • Ministerie van OCW
  • Amsterdams Fonds voor de Kunst