Digitale fabricage en open design in een genetwerkte samenleving beloven radicale veranderingen in ontwerpberoepen. Samen hebben deze methoden een serieuze impact op de relaties tussen producent en consument en op professioneel-amateurgebied; het schept kansen voor gedeeld auteurschap en democratische economie; het belooft een verschuiving van een aanbod naar een vraaggericht proces; het maakt wereldwijd denken mogelijk gevolgd door lokale acties. Met de opkomst van de maker-cultuur en makerspaces over de hele wereld, worden veel van deze veranderingen zichtbaar in productontwerp. De industrieën passen zich echter langzaam aan.

D / F Lab

Het Design / Fabrication Lab (D / F Lab) was een initiatief om in de toekomst een stedelijk digitaal fabricagelaboratorium, een school en een fabriek te bouwen. Het D / F Lab in Amsterdam wil de Engineering Engineering Construction (AEC) -industrie te bevorderen door middel van toegepast onderzoek, innovatie in de bouwproductie en makergericht onderwijs. We zien een stedelijke digitale laboratorium-schoolfabriek die voortbouwt op het Amsterdamse klimaat van ontwerpgestuurde, bottom-up, interdisciplinaire, praktische toepassingen, evenals de goed gevestigde culturele en institutionele infrastructuur in Nederland. Het brengt zeer complementaire Nederlandse en Amerikaanse ontwerpers, technologen, opvoeders en architecten samen. Het doel is om de synergie te bespreken tussen Nederlandse sterke punten in design, technologie, open cultuur en Amerikaanse innovaties in business en technologie.

Doel van dit project

Via dit project wilden Waag en partners One Architecture en Filson en Rohrbacher architecten digitale fabricage stimuleren en uitbreiden naar de AEC-industrie (Architecture, Engineering and Construction).

Inspiratie voor het D / F-lab komt van het project "A Mies for all (AMFA)", dat tot doel heeft een bedrijf te ontwikkelen dat de seriële reproductie van iconische architectuur mogelijk maakt - te beginnen met het Farnsworth House. Zou niet iedereen de mogelijkheid moeten hebben om in een Farnsworth te wonen, of in welk klassiek huis dan ook?

Project duration

1 nov 2014 - 15 dec 2015

Publications

Financiers

Partners

  • One Architecture
  • Filson and Rohrbacher