Project

Digital Museum Lab

In het Digital Museum Lab wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale media en technologie binnen en buiten het museum.

Het Digital Museum Lab wil experiment, reflectie en evaluatie stimuleren en faciliteren, door middel van een permanente fysieke labruimte in het Allard Pierson Museum en een goede programmering. Via DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) is er afstemming met het netwerk Digitaal Erfgoed, via Waag Society is er een stevige link met de creatieve industrie en via het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam is er kennis op het gebied van de nieuwe mogelijkheden van allerhande media en een versterking van publieksbeleving.

Het onderzoek van het Digital Museum Lab richt zich met name op:

  • Het integreren van (nieuwe) technologieën in het tentoonstellingsaanbod.
  • Het personaliseren van de bezoekerservaring.
  • Het vinden van duurzame oplossingen, waarbij software en hardware herbruikbaar en makkelijk aan te passen zijn.

Het Digital Museum Lab is een kleinschalig, open en flexibel platform waarbij het mogelijk is voor musea om specifieke applicaties te (laten) testen. Thema’s die we gaan agenderen zijn bijvoorbeeld smart objects, augmented reality, beacons, sensortechnologie, 3D-modellen & omgevingen. Bevindingen worden gedeeld met collega’s uit de internationale museum- en erfgoedwereld via reguliere Meetup-bijeenkomsten waarbij kennisuitwisseling centraal staat.

Projectduur: 
01-11-2015 tot 31-10-2017
Financiers: