Digital Theatre a casebook
European Theatre Lab BY

Digital Theatre. A Casebook gepubliceerd

Pam de Sterke en Dick van Dijk van Waag hebben meegewerkt aan een nieuwe publicatie van het European Theatre Lab: Digital Theatre. A Casebook. De publicatie is gepresenteerd op het Ars Electronica Festival 2018 (Linz/Oostenrijk), een van de grootste internationale festivals voor kunst, technologie en samenleving.

Lees hier het artikel van Dick van Dijk online
Lees hier het artikel van Pam de Sterke online

Kennis, ervaring en bevindingen delen met de bredere creatieve sector

'Digital Theatre. A Casebook' biedt tal van praktijkvoorbeelden op het gebied van het gebruik van nieuwe technologieën in het theater. Het bevat bevindingen en reflecties voor de creatieve gemeenschap op basis van het twee jaar durende project European Theatre Lab: Drama goes digital, een artistieke en internationale sectoroverschrijdende samenwerking tussen grote Europese openbare theaters en wetenschappelijke instellingen. Het boek is uitgegeven door de European Theatre Convention (ETC).

"'Digital Theatre. A Casebook' gaat over het delen van kennis met de creatieve gemeenschap; het is een uitnodiging voor kunstenaars, wetenschappers, theaterprofessionals en culturele en maatschappelijke besluitvormers om van onze ervaringen te leren."

- Heidi Wiley, uitvoerend directeur van ETC

Bij het casebook hoort een white paper getiteld 'Drama goes digital vs Theatre invades digital' dat suggesties en aanbevelingen doet voor publiek gefinancierde theaters, beleidsmakers en financiers op lokaal, nationaal en Europees niveau om uitdagingen voor theaters en digitale transformatie aan te pakken.

Download Digitale Theatre. A Casebook (pdf)
Download Drama goes digital vs Theatre invades digital (pdf)