• This project has been completed

Free & Open Source Biotechnology

Duration: -

De ontwikkeling van de biotechnologie vanuit genetische manipulatie, via genomics tot synthetische biologie en systeembiologie wordt vaak vergeleken met de ICT-revolutie. Met name de nu heersende interdisciplinaire aanpak waarin biotechnologie, nanotechnologie en informatietechnologie elkaar versterken heeft biotechnologen in staat gesteld veel complexere systemen te ontwerpen dan voorheen.

Het is de verwachting dat dit behalve een grote stap in technische mogelijkheden ook een verschuiving in intellectueel eigendom strategien ten gevolgen zal hebben. In plaats van slechts enkele actieve chemische moleculen, wordt het steeds voor de hand liggender om complexe netwerken en samenstellingen te beschermen die op kunnen lopen tot duizenden elementen.

In de ICT heeft deze ontwikkeling private partijen er toe gedreven om grote portfolio’s aan intellectueel eigendomsrechten (patenten, etc) te vergaren. Om te voorkomen dat de verspreiding van deze rechten innovatie remt, verlenen deze partijen toestemming aan elkaar via zogenaamde crosslicensing overeenkomsten. Deze strategie werpt echter hoge barriers op tegen nieuwkomers op de markt. In reactie hierop heeft de Free & Open Source Software (FOSB) beweging een alternatief ecosysteem opgezet dat bestaat uit open en vrij te gebruiken elementen.

In het 'Free & Open Source Biotechnology'-project onderzoeken we in hoeverre de ervaringen uit de ICT kunnen worden toegepast in de biotechnologie. Er rekening mee houdend dat biologische systemen bestaan uit zowel een analoog (materie) en digitaal (*-omics) aspect, en nieuwe creaties niet automatisch bescherming genieten door middel van copyright.

FOSB onderzocht of en welke juridische innovaties gewenst zijn (Bio-Commons) en onder welke voorwaarden vrij toegankelijke en gratis biologische modules (RWXBio), zowel hardware als wetware, van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving.