Frequentie 1550 was een mobiel stadsspel dat gebruik maakte van GPS en UMTS-technologie om leerlingen de geschiedenis actief te laten beleven in plaats van passief te laten ondergaan. Doel van Frequentie 1550 was dat leerlingen in het kader van het vak geschiedenis kennis maakten met de Middeleeuwse stad. Het project ontving in 2008 een SpinAward voor het beste gaming concept. Het spel was een van de eerste in zijn soort.

In 2005 werd met veel inzet en plezier voor het eerst Frequentie 1550 gespeeld. De reacties waren bijzonder enthousiast, zowel binnen Waag als bij de betrokken school. De eerste pilot haalde zelfs het NOS Journaal. Besloten werd om Frequentie 1550 opnieuw op de agenda te zetten in 2006/2007. Waag en haar partners uit het onderwijsveld zijn aan de slag gegaan met de verbeteringen in techniek, interactie en educatief concept. Hierbij werd gekeken naar de sterke en zwakkere kanten van het eerste pilot-project.

Het spel werd in een verbeterde vorm met 10 schoolklassen van het MSA en de OSB opnieuw gespeeld. In juni 2007 kon men opnieuw groepjes scholieren door Amsterdam zien lopen, navigerend met mobiele telefoons. Ze losten vragen en problemen over het verleden op met hedendaagse techniek en maakten op hun beurt zelf geschiedenis. Daarnaast werd er onderzoek gedaan naar de effecten van 'gamen' op de leerprestaties. Hieruit is gebleken dat de kinderen die meededen met het mobiele spel significant beter scoorden op de kennistoets dan de leerlingen die dezelfde lesstof op traditionele wijze kregen aangeboden. Een samenvatting van het onderzoek is op deze pagina te downloaden.

Dit project kwam tot stand in  samenwerking met de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, het IVLOS (UU), de ILO (UvA) en KPN. Frequentie 1550 werd mede gefinancierd door de Kennisrotonde (Kennisnet ICT op School) en de Mondriaan Stichting. In 2009 werd de inhoud van Frequentie 1550 opgenomen in 7scenes platform.

Project duration

31 jan. 2005 - 29 jun. 2007

Links

Publications

Partners

  • Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
  • IVLOS
  • Uva -ILO
  • OSB Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Financiers

  • KPN Mobiel
  • Mondriaan Fonds