Vroeger had je een telraam, daarna kreeg je een rekenmachine, toen een computer, so what’s next?

Digitalisering heeft een grote impact op het hoger onderwijs. Onder andere op de leermaterialen die we gebruiken. Steeds meer materiaal is digitaal, en zorgt daarmee voor nieuwe mogelijkheden. Studenten kunnen digitale leermaterialen waar en wanneer ze maar willen gebruiken.

Kennisclips maken nieuwe vormen van onderwijs mogelijk, zoals de flipped classroom. Met virtual reality kunnen vaardigheden in levensechte situaties worden getraind. Maar er zijn ook uitdagingen genoeg. Hoe waarborgen we de privacy van studenten? Hoe bewaken we het eigenaarschap van de data over het gebruik van materialen? Hoe zorgen we ervoor dat studenten ook gemakkelijk de beschikking hebben over leermaterialen die docenten onder een open licentie publiceren?

Het Versnellingsplan (een samenwerking van de Vereniging Hogescholen (VH), Vereniging van Universiteiten (VSNU) en SURF) heeft Waag gevraagd hen te helpen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op leren in de 21ste eeuw en de rol die digitale leermaterialen hierin spelen te leiden. Deze visie wordt gevormd aan de hand van een aantal designsessies waarin we stakeholders uit relevante disciplines en domeinen vragen na te denken over de rol van technologie in het onderwijs. Dit resulteert in een prototype, een inspirerende, tastbare presentatievorm, waarin de leermaterialen, de context waarin deze gebruikt worden en onderliggende (interactie)principes en mechanismen verbeeld worden.

Tijdens de SURF Onderwijsdagen worden deze resultaten breed gedeeld met de onderwijssector. De toekomstvisie zal richting geven aan activiteiten binnen de versnellingszone 'Naar digitale (open) leermaterialen'.

Project duration

1 mei 2019 - 31 dec 2019

Links

Team

Financiers

Partners

  • SURF
  • Fontys Hogescholen
  • Hanze Hogeschool