Games Atelier werd ontwikkeld als een nieuw leermiddel dat aansloot bij de belevingswereld van scholieren in het voortgezet onderwijs. Scholieren gebruikten hierbij mobiele telefoons uitgerust met GPS en internet om samen spellen te maken, te spelen en achteraf te bekijken. Het gaat hierbij dan niet om online computergames, maar om spellen die gekoppeld zijn aan de fysieke werkelijkheid: locatiegebaseerde spellen.

Het eerste spel werd 14 maart 2008 gespeeld door burgemeester Job Cohen. Eind 2008 konden scholen in het voortgezet onderwijs gebruik maken Games Atelier door mee te doen aan de Mobile Game Quest, een landelijke wedstrijd voor scholen.

Computergames stimuleren de fantasie, nieuwsgierigheid en zijn uitdagend. Ook het samen spelen van games heeft een positief effect op de sociale vaardigheden van leerlingen. Tevens kunnen ze bijdragen aan het verkrijgen van inzichten in processen die moeilijk te doorgronden zijn. Er is in toenemende mate behoefte aan games en simulaties binnen het onderwijs. Echter, het inzetten ervan wordt gekenmerkt door een aantal belemmeringen. Dit heeft voor een deel betrekking op het ontbreken van kennis en ervaring bij docenten. Aan de andere kant is er onvoldoende aanbod van games die gebaseerd zijn op het ontwikkelen van vaardigheden en geïntegreerd kunnen worden binnen het curriculum. Games zijn nu veelal gericht op entertainment.

Een oplossing die hieraan kan bijdragen, is het ontwikkelen van goede voorbeelden. Niet alleen in de vorm van een voorbeeldspel, maar vooral door zelf gecreëerde spellen van leerlingen en docenten. Het aanbieden van een leeromgeving, waarin leerlingen in staat zijn om op intuïtieve wijze zelf hun eigen locatiegebaseerde spellen te ontwikkelen en te spelen binnen de onderwijssetting zijn daarbij van belang. Hierbij is het streven dat door de inzet van technologie en het betrekken van de fysieke omgeving, leerlingen actiever en meer betrokken zijn in de maatschappij.

Het project Games Atelier had dan ook als algehele doelstelling het combineren van zowel de ontwikkeling van games door leerlingen als het spelen ervan in de directe omgeving van de leerling. De centrale vraag hierbij was: hoe kun je (het maken van) een spel betekenisvol maken voor leerlingen, docenten en het onderwijs in het algemeen?

Games Atelier was een gezamenlijk project van vier partners: Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), Stichting Voortgezet Onderwijs Bijlmermeer (OSB), Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Amsterdam (DMO) en Waag.