De verkiezing van de Gouden @penstaart was een sinds 1999 jaarlijks terugkerend evenement, waarbij een landelijke jury van kinderen tussen 9 en 15 jaar de beste website en cd-rom van het jaar onderscheidden met een prijs. De Verkiezing van de Gouden @penstaart werd tot 2004 vijf keer georganiseerd door de Waag in samenwerking met Stichting Lezen en later ook ProBiblio en de bibliotheken van de PBC Noord-Brabant.

In 2007 is de Gouden @penstaart verkiezing overgenomen door de Stichting Mijn Kind Online en werd het een tweejaarlijkse (online) verkiezing van de beste website voor en door kinderen.

Doel van de verkiezing van de Gouden @penstaart was dat kinderen zich bewust werden van hun eigen criteria in de beoordeling van nieuwe media producties. Hierdoor droeg de Gouden @penstaart bij aan leesbevordering op gebied van nieuwe media. Kinderen leerden op een speelse manier een nieuw begrippenkader om te kunnen praten, denken, discussiëren en oordelen over nieuwe media. Daarnaast bood de verkiezing van de Gouden @penstaart aan basisscholen de gelegenheid om vertrouwd te raken met de inzet van nieuwe media in het onderwijs en wordt inzichtelijk hoe kinderen omgaan met nieuwe media.

Voor de bedenkers van de Gouden @penstaart stonden de kinderen en hun leerproces centraal. De verkiezing was ontwikkeld vanuit het idee dat leren plaatsvindt wanneer je iets zelf doet of ervaart en dat leren een sociaal proces is. De kinderen leerden samen nieuwe media producties beoordelen. De initiatiefnemers wilden de vraag naar kwaliteit een impuls geven in plaats van mensen een goed product 'voor te schotelen'.

Lessons Learned

  • Opvallend bij de Gouden @penstaart is dat succesvolle ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan nieuwe media producten minder evident zijn dan op het eerste gezicht lijkt.
  • Kinderen worden soms door heel andere dingen geprikkeld dan door de makers verondersteld.
  • Aandacht voor media-educatie of mediawijsheid ontbreekt vrijwel volledig in het onderwijs.
  • Er moet curriculum worden ontwikkeld op media.
  • Er is een hiaat in de ontwikkeling van ontwerpprincipes van educatieve computerprogramma's voor kinderen.
  • De game-industrie voldoet aan de verlangens van kinderen maar laat de educatieve waarde doorgaans links liggen.
  • Educatieve games proberen te concurreren met commerciële game producten, terwijl dit a priori een verloren strijd lijkt.

Project duration

31 dec 1998 - 31 mei 2004

Publications

Partners

  • ProBiblio
  • Stichting Lezen
  • Openbare Bibliotheken