Met behulp van plaatsbepalingssoftware bracht 'GPS Reken Maar' het rekenonderwijs dichter bij de leefwereld van leerlingen.

Het project maakte ervaringsgericht reken- en wiskundeonderwijs mogelijk, met behulp van plaatsbepalingssoftware (GPS). Het project richtte zich op de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 'GPS Reken Maar' bood de docent de mogelijkheid om delen van het curriculum te vervangen en zo in te passen in de bestaande beschikbare lesuren. De leraar had binnen het pakket 'GPS Reken Maar 'de keuze uit drie mogelijkheden voor zijn of haar wiskundeles.

Met Mobile Math konden leerlingen bijvoorbeeld zoveel mogelijk punten behalen door met hun mobiele telefoon (uitegerust met GPS) meetkundige vaardigheden toe te passen. Dit deden zij door vierkanten, rechthoeken en parallellogrammen uit te zetten in hun directe omgeving. Ook konden ze constructies van andere teams afbreken.

Project duration

19 mei 2011 - 31 dec. 2012

Links

Partners

  • Codename Future
  • Freudenthal Instituut
  • 7scenes