Homeless SMS is laagdrempelige SMS-dienst die mensen in een sociaal isolement in staat stelt om contact te houden met hulpverleners èn een informeel support netwerk op te bouwen.

De service pakt een probleem aan waar cliënten èn hulpverleners dagelijks last van hebben: ze zijn moeilijk bereikbaar voor elkaar en daardoor is het moeilijk om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden. Dit kan leiden tot gemiste afspraken, terugval en uitval, en tot hoge kosten. De dienst werd ontworpen, uitgeprobeerd en verbeterd in nauwe samenwerking met een groep dakloze jongeren, medewerkers en andere betrokkenen.

Er wordt gebruik gemaakt van SMS als laagdrempellig, robuust en goedkoop communicatiemiddel. Het is minder ‘eng’ om een SMS’je te sturen dan om te bellen, en berichtjes kunnen bewaard worden. De SMS dienst werkt op de simpele mobiele telefoons die bijna alle daklozen hebben, en bij zich dragen. Er is dus geen smartphone of internet verbinding nodig (zoals voor e-mail, Skype of WhatsApp). De dienst is gratis voor de client. Medewerkers kunnen gebruik maken van een gebruiksvriendelijke internetpagina die aansluit op hun eigen communicatiebehoeften.

Homeless SMS werd in Eindhoven ontwikkeld in samenwerking met Leger des Heils, GGzE en stichting Neos op basis van ervaringen met een pilot in Engeland. In deze pilot, waarbij werd samengewerkt met 25 daklozen en één van de grote opvangcentra in Londen, is aangetoond dat met behulp van SMS een effectief communicatie-instrument geboden kan worden aan daklozen. Initiatiefnemers waren ontwerpers/ondernemers Ohyoon Kwon en Jonas Piet.

Waag ontwikkelde en implementeerde de technische infrastructuur in dit project.

Project duration

18 mrt. 2013 - 30 jun. 2013

Partners

  • Homeless SMS (Ohyoon Kwon/Jonas Piet)
  • Leger des Heils Eindhoven
  • GGzE
  • Neos

Financiers

  • Leger des Heils Eindhoven
  • GGzE
  • Neos