• Dit project is afgerond
 

Jij en je Wijk

Duration: -

Jij en je Wijk is een innovatief project op het gebied van omgevingsonderwijs. Het richt zich op jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar oud. Jij en je Wijk wordt uitgevoerd op basisscholen binnen de reguliere lesuren (of als onderdeel van de naschoolse opvang) en in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Waag bouwde de website voor het project. Het project wordt georganiseerd door de afdeling Buurt en School van IJsterk (voorheen de stichting Welzijn Binnenstad en Westerpark) in Amsterdam.

Op 6 november 2007 vond de kick-off plaats van het project Jij en je Wijk. Jongeren zullen op een actieve manier de wijk rondom hun school onder de loep nemen, er werd gestart met een pilot op de BOE-school (Basisschool Oostelijke Eilanden) en bij de naschoolse opvang van Villa Kadijken in Amsterdam.

De pilots worden begeleid door de redactie van Jij en je Wijk, door studenten van Talent INHOLLAND die het leerwerkbedrijf Amsterdam Jong Persbureau onder hun hoede hebben, en door de naschoolse opvang van Villa Kadijken. De resultaten zijn te bekijken op de website. Wat hebben jongeren onderzocht? Welke artikelen hebben ze geschreven? En welke foto’s hebben ze gemaakt? Dan zien we de wijk door de ogen van de jongeren.

Het doel van Jij en je Wijk is jongeren een kans te geven om zich uit te spreken. Over wat er in hun omgeving gebeurt, en welke rol zij daarin spelen. Het project verleidt jongeren om mee te doen met de samenleving, en om zich uit te drukken op een creatieve manier. Zo krijgen zij het gevoel dat ze meetellen en serieus worden genomen.

Jij en je Wijk zet op de kaart wat tieners in Amsterdam bezighoudt. Jij en je Wijk roept tieners op om reportages te maken over gebeurtenissen en ontwikkelingen in hun buurt, neemt de stem van tieners serieus en laat deze doorklinken in de wijk.