• This project has been completed

Jij en je Wijk

Duration: -

Jij en je Wijk was een innovatief project op het gebied van omgevingsonderwijs. Het richt zich op jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar oud. Jij en je Wijk werd uitgevoerd op basisscholen binnen de reguliere lesuren (of als onderdeel van de naschoolse opvang) en in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

Waag bouwde de website voor het project. Het project werd georganiseerd door de afdeling Buurt en School van IJsterk (voorheen de stichting Welzijn Binnenstad en Westerpark) in Amsterdam.

In november 2007 vond de kick-off plaats van het project Jij en je Wijk. Jongeren namen op een actieve manier de wijk rondom hun school onder de loep, er werd gestart met een pilot op de BOE-school (Basisschool Oostelijke Eilanden) en bij de naschoolse opvang van Villa Kadijken in Amsterdam.

De pilots werden begeleid door de redactie van Jij en je Wijk, door studenten van Talent INHOLLAND die het leerwerkbedrijf Amsterdam Jong Persbureau onder hun hoede hebben en door de naschoolse opvang van Villa Kadijken. Het doel van Jij en je Wijk was om jongeren een kans te geven om zich uit te spreken. Over wat er in hun omgeving gebeurt, en welke rol zij daarin spelen. Het project verleidde jongeren om mee te doen met de samenleving, en om zich uit te drukken op een creatieve manier. Zo kregen zij het gevoel dat ze meetellen en serieus worden genomen.