ICT en nieuwe media worden voor het onderwijs steeds belangrijker. De toekomstige generaties moeten zich immers kunnen redden in een wereld die in steeds grotere mate digitaal is. Hoe speel je hier als leerkracht op in? Om docenten te inspireren en te ondersteunen om actief aan de slag te gaan met ICT en nieuwe media in de klas, startten wij het project ‘Juf in de wolken’.

Om kinderen goed te kunnen begeleiden, hebben leerkrachten nieuwe vaardigheden, een andere didactiek en een rijke en uitdagende leeromgeving nodig. Met het project ‘Juf in de Wolken’ wilden we die vaardigheden bij de leerkrachten vergroten. In het project helpen we hen om spelenderwijs en in teamverband te ontdekken hoe zij nieuwe media en ICT kunnen inzetten als leermiddelen. Samen met de docenten ontwikkelden we een interactieve spelomgeving, waarmee leraren en leerlingen actief en creatief aan de slag kunnen gaan met internet, social media en ICT. We startten met een fysiek spel en gingen vanuit daar op zoek naar mogelijkheden tot digitalisering.

ICT en nieuwe media in de klas

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Zij vormen zich door deze wereld te ontdekken en ontwikkelen hun talenten door te onderzoeken, te redeneren en problemen op te lossen. Toepassingen van ICT en nieuwe media bieden volop mogelijkheden om de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen bij deze ontdekkingsreis te stimuleren.

Juf in de wolken is een project van stichtingen voor openbaar basisonderwijs: Ronduit, ISOB, Surplus, Kennisnet en ons Creative Learning Lab.

Het Creative Learning Lab begeleidde de projectpartners door in co-creatie een interactieve spelomgeving te ontwerpen.

Project duration

4 mrt. 2013 - 1 jun. 2015

Links

Partners

  • Kennisnet