• This project has been completed

LooseControl

Duration: -

LooseControl was een open-source platform dat live interactieve uitzendingen met meerdere gebruikers mogelijk maakte. LooseControl deed dit door 'many-to-one' interactie toe te passen; meerdere deelnemers, resulterend in één videostream. LooseControl stond deelname op verschillende niveaus toe, wat niet alleen resulteerde in een interessantere uitzending, maar ook de opgeslagen video verrijkte.

Het wisselen van zowel de audio- als videostreams van gebruikers, aanpassingen in realtime, tagging, vertaling, toevoeging van andere mediabronnen, het was allemaal mogelijk in deze toepassing. Zelfs het beïnvloeden van de opnamen in de studio of tijdens een manifestatie.

Technologie

Een streaming server werd gevoed door een 'rendering', die draaide op een module van het KeyWorx software platform. De webserver maakte de verschillende rollen en bijbehorende interfaces van gebruikers aan en interpreteerde hun input. LooseControl combineerde CSCW-applicaties en -technologie met een chat-/video-interface. Het gebruik van een webbrowser maakte een dynamische interface mogelijk, diverse gebruikersinterfaces en een bepaald niveau van interactie binnen de groep van gebruikers, die aangestuurd kon worden vanuit een van de deelnemers, bijvoorbeeld de 'regisseur'.

Samenvatting

  • Multi-computer technologie in de vorm van een interactief streaming platform
  • Many-to-one interactieve uitzendmogelijkheden; met een diversiteit aan rollen en niveaus van deelname
  • Online streaming. Speciaal van interesse voor bijvoorbeeld het onderwijs, seminars, lezingen
  • De applicatie in binnen Waag ontwikkeld; met hulp van studenten van de TU Eindhoven wat betreft de gebruikersscenario's en -testen

LooseControl werd mede mogelijk gemaakt door MultimediaN.