"De werkelijkheid is zijn eigen model": dat was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Mobile Learning Game Kit (MLGK) in 2006.

De dagelijkse leef- en werkomgeving is een onuitputtelijke bron van informatie die wij vaak zonder het ons bewust te zijn waarnemen, verwerken, opslaan en gebruiken om ons in die omgeving te kunnen bewegen, de omgeving aan onze wensen en behoeften aan te passen, of onszelf aan te passen aan de eisen die de omgeving stelt. Ieder kind weet al lang voordat iemand het de werking van de zwaartekracht heeft uitgelegd dat een voorwerp dat je loslaat naar beneden valt: het begrijpt juist wat zwaartekracht is omdat dit begrip een verklaring voor de eigen ervaring biedt.

De MLGK is op basis van dit elementaire leerproces ontwikkeld. De hedendaagse stad biedt bewoners en gebruikers een overdaad aan veelsoortige en vaak in hoog tempo wisselende informatie: verkeerssignalen, reclameborden, wegwijzers, winkelopschriften, bioscoopaffiches, lichtkranten, straatartiesten, commerciële folders en politieke pamfletten, muzak en muziek, videowalls en 'urban screens'.

De stedelijke omgeving bestaat ook uit meer duurzame data: de historisch gegroeide uitleg van de stad, de gebouwen waarvan de bouwstijl verraadt in welke periode, voor wie, en voor welk doel ze zijn gebouwd (en nieuwe doelen waarvoor ze in de loop der jaren zijn hergebruikt), de verschillende centra (winkelcentrum, zakencentrum, uitgaanscentrum, financiële centrum, bestuurscentrum, culturele centrum, media-centrum, recreatiecentrum, toeristisch centrum, etc.) die zich in de loop der tijd op één of meerdere locaties hebben ontwikkeld, en die zich ten gevolge van economische, technologische, verkeerstechnische of sociale en culturele ontwikkelingen (kunnen) hebben verplaatst (of juist niet), woonwijken waar zich in de loop van de tijd verschillende bevolkingsgroepen na elkaar of tegelijkertijd concentreren, etc.

De stad is letterlijk een labyrint van talloze informatie- en data-netwerken die op soms onvermoede knooppunten bij elkaar komen en weer uit elkaar gaan. Met veel van deze netwerken gaat het als met de zwaartekracht: we kennen ze wel maar weten vaak niet of niet precies wat we eigenlijk kennen. 'Leren' bestaat voor een groot deel uit het benoemen en verwoorden van deze kennis.

De MLGK bood een medium om deze veelal onopgemerkte informatie op te sporen, te verzamelen, te ordenen, in verband te brengen met bestaande documenten en kennis en wellicht hele nieuwe, nog niet eerder opgemerkte verbanden op het spoor te komen. Gebruikers gaan aan de hand van gerichte opdrachten naar bepaalde plekken in de stad, en verzamelen daar ter plekke gegevens die in de vorm van foto's, video's, interviews, e.d. worden vastgelegd, en zoeken via het internet aanvullende informatie uit digitale archieven, documenten, verzamelingen. Met deze data kan een virtuele omgeving worden gecreeerd waarin de gevonden informatie wordt gevisualiseerd, verder kan worden onderzocht, en met behulp waarvan de onderzoeksresultaten aan derden kunnen worden gepresenteerd.

De MLGK werd ontwikkeld als een toolkit voor docenten, opleidingen, educatieve instellingen en eigenlijk iedereen die spelenderwijs van de stad wil (laten) leren. De MLGK was geschikt voor uiteenlopende educatieve doeleinden van elk onderwijskundig niveau en kon worden voorzien van specifieke inhoud en games die zijn toegesneden op de specifieke leerdoelen van specifieke cursussen en op de behoeftes, niveau en capaciteiten van specifieke doelgroepen.

De kennis en ervaring opgedaan met MLGK is gebruikt in de ontwikkeling van het 7scenes mobiele platform voor games en tours.

Project duration

29 jun. 2006 - 8 sep. 2007

Partners

  • Universiteit van Amsterdam
  • Hogeschool van Amsterdam