Goede voorbeelden uit de creatieve media sector belanden nog zeer beperkt in het onderwijs. Er vindt onvoldoende opschaling plaats. Dit heeft een aantal oorzaken. Er bestaat, samengevat, een kloof tussen prototypes en demonstratieproducten aan de ene kant, en marktklare rendabele uitwerkingen van deze ervaringen tot onderwijsproducten aan de andere kant.

Creative Learning Lab heeft samen met Kennisnet gewerkt aan de ontwikkeling van het innovatieprogramma Mobilize! bedoeld om innovatie van het onderwijs te versterken en het gebruik van digitale media door de keten van experiment, naar prototype, naar product en naar implementatie aan te jagen en te versterken. De activiteiten in het Mobilize! programma werden vormgegeven door samenwerking met relevante onderwijs- en marktpartijen.

Het onderwijs doet er veel aan om, tegen de achtergrond van de omvangrijke onderwijs-vernieuwingen, de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren. Deze vernieuwingen hebben betrekking op alle processen in de school: organisatie, didactiek, gebouwen, inzet van competent personeel, verantwoording afleggen enzovoort. De huidige onderwijsvernieuwing kost scholen veel tijd. Docenten kunnen hun tijd maar één keer besteden en die tijd zit met name in de primaire taak: het geven van goed onderwijs. Docenten hebben nog geen goed beeld van de leerrendementen van digitale media en nemen daarom niet zomaar afstand van hun huidige leermethoden voordat de nieuwe zich bewezen hebben.

Digitale media sluiten aan bij nieuwe vormen van geletterdheid van de huidige generatie leerlingen en vergroten daardoor de aantrekkelijkheid van het leren. Domeinexperts van digitale media bevinden zich voor een belangrijk deel in de creatieve media sector. Daar wordt veel onderzoek gedaan naar creatieve toepassingen van nieuwe(media)technologie en er worden goede voorbeelden ontwikkeld die innovatief zijn en het potentieel van digitale media laten zien. Deze vorm van onderzoek en ontwikkeling richt zich zowel op het oplossen van problemen uit de onderwijspraktijk als op het verkennen van onontgonnen terrein, waaruit in een later stadium de toepassingsmogelijkheden moeten blijken.

Er is behoefte aan meer structuur waarbinnen creatieve ontwikkelaars en voorlopers in het onderwijs elkaar kunnen ontmoeten en ondersteuning krijgen bij de verdere ontwikkeling van prototype naar onderwijsinnovatie. Het innovatieprogramma Mobilize! voorziet in deze behoefte door ruimte te creëren waar het onderwijs en de creatieve sector elkaar ontmoeten en gezamenlijk werken aan onderwijsinnovatie.

Project duration

14 mrt. 2009 - 31 mrt. 2011

Publications

Partners

  • Kennisnet