Waag ziet dat de ontwikkeling van het democratisch proces en de genetwerkte maatschappij hand in hand gaan. Het internet zorgt ervoor dat de relatie tussen de overheid en de maatschappij (burger, bedrijfsleven, wetenschap en cultuur) op steeds meer en andere manieren vorm gegeven wordt. Dit geldt zowel voor de mogelijkheden tot communicatie als voor de vorm van en de manier waarop de overheid haar diensten beschikbaar stelt. De showcase betreft een service voor ontwikkelaars en bedrijven, waarmee ze informatie van burgers op een veilige manier kunnen opslaan en delen, zonder dat deze burger het eigenaarschap over zijn data verliest.

De zogeheten Shared Data Store is een (web)service voor persoonlijke opslag van gegevens die het mogelijk maakt delen van persoonlijke data openbaar te maken en andere delen privé te houden. In een toekomstige versie breiden we deze twee toegangsniveaus uit, zodat er meer gedetailleerd controle mogelijk is. Ontwikkeling van de SDS is geïnspireerd op een aantal verschillende concepten zoals: digitale kluis, vendor relationship management ideeën, crowd-source data verzamelen, citizen science projecten en de open data discussie in het algemeen.

De SDS is een eerste stap in het combineren van open, publieke gegevens (niet noodzakelijk alleen de overheidsgegevens) met persoonlijk en privé (of zakelijke) gegevens. Door middel van het aanbieden van een API wordt het makkelijker voor ontwikkelaars slimme applicaties te ontwikkelen waar zowel private als publieke gegevens worden gecombineerd; met voordelen voor zowel de gebruiker als de ontwikkelaar en het publiek in het algemeen.

Meer weten?

Lees het artikel over Shared Data Store door Tom Demeyer en Taco van Dijk  beschikbaar als pdf, te downloaden onder 'Publicaties').

Shared Data Store werd ontwikkeld in het kader van het nationale project Nederland Opent Data. Het Nederland Opent Data consortium stimuleerde het MKB tot de ontwikkeling van nieuwe diensten op basis van Open Data.

Project duration

25 okt 2010 - 25 okt 2011

Links

Publications

Financiers

  • Nederland opent data (NOD)

Partners

  • Nederland opent data (NOD)