Care Model Design for Person Centered ICT-interventions in Home Healthcare.

Voor zorgservices waarin de persoon centraal staat (person-centered care) en zelf meer zorgtaken uitvoert met ICT, hebben de faculteit Industrieel Ontwerpen (TU Delft) en het Creative Care Lab (Waag) samengewerkt binnen NWO-KIEM om te komen tot nieuwe inzichten rondom person-centered care. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in the Journal of Medical Internet Research JMIR in februari 2015 door Sabine Wildevuur en Lianne Simonse.

In oktober 2014 heeft Waag in samenwerking met TU Delft de expertmeeting georganiseerd 'Person centred care services by advanced ICT system and integrated Care model Design' met verschillende kennisinstellingen en private partijen in het Theatrum Anatomicum ter voorbereiding op mogelijk verder onderzoek op het gebied van ICT ter ondersteuning van person-centered care. Daarbij lag de focus op nieuwe zorgmodellen waarmee strategische managers in zorgnetwerken de transformatie van arts-geleide naar gepersonaliseerde zorgservices helder kunnen communiceren en richting geven.

Het onderzoek heeft plaats gevonden binnen het programma Creatieve industrie - KIEM van het NWO en had als doel om het opzetten te stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB). Met behulp van een KIEM-financiering worden consortia gesteund (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) om een langduriger samenwerkingsverband opzetten.