• This project has been completed

Nieuwsflits!

Duration: -

Nieuwsflits! was een digitale les voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs in het Persmuseum. Een online redactionele omgeving waarin leerlingen in kleine groepjes nieuwsreportages maakten die bestonden uit katernen, net als in de krant. Ieder katern kon worden gevuld met verschillende - actuele - onderwerpen.

Aan elk onderwerp werd een stelling gekoppeld waarmee de leerlingen het eens of oneens konden zijn. Naar aanleiding van deze mening werd een artikel gemaakt. Aan de hand van de vijf W's - wie, wat, waar, wanneer en waarom - maakten leerlingen met tekst, foto's, geluid- en/of videofragmenten hun digitale krant. Uiteindelijk publiceerden de 'journalisten' hun artikel op het internet. Iedereen kon dus zien en lezen wat er was gemaakt.

Wat is nieuws? Is alles wat je leest eigenlijk wel waar? Hoe maak je zelf nieuws? Door Nieuwsflits! te gebruiken kwamen leerlingen op een creatieve en vooral leuke manier in aanraking met deze vragen en leren ze kritisch naar nieuws kijken. Nieuwsflits! was een samenwerking met het Persmuseum in Amsterdam en kon in samenhang met een lesprogramma in het museum worden uitgevoerd. Nieuwflits! was het laatste project dat werd uitgevoerd op het software platform KidsEye van Waag.

Lessons learned

  • Veel culturele instellingen willen beschikken over een online educatieve applicatie, maar het inbedden ervan de dagelijkse gang van zaken van de instelling is bewerkelijk. Belangrijk dat er een interne eigenaar van de applicatie is en tijd beschikbaar is om docenten te benaderen, enthousiasmeren en begeleiden.
  • Aantrekkelijk aan het programma was het feit dat er met tekst, beeld, video en geluid gewerkt kon worden. Wel bleek dat de eerste prioriteit (met name door de tijd) uitging naar tekst en beeld (foto’s). 
  • De leerlingen vonden het prettig dat ze tijdens het maken van het artikel veel vrijheid hadden. Op die manier denken ze bewuster na voordat ze bepaalde keuzes maken. Doordat een stelling gekoppeld is aan actuele onderwerpen waarmee de leerlingen aan de slag gaan, worden ze ‘gedwongen’ een mening te vormen.
  • Het feit dat het gemaakte werkstuk (artikel) daadwerkelijk op het internet versceen op het moment dat de leerlingen het zélf goed genoeg vonden gaf een verantwoordelijkheidsgevoel dat ook de kritische blik versterkte.