Gedragsverandering is voor veel mensen complex en lastig te realiseren. Zo ook het veranderen van eetgewoontes en het maken van gezondere voedingskeuzes door oudere volwassenen, om overgewicht te voorkomen. De hulp en begeleiding van virtual agents kan hen ondersteunen om hun gedrag daadwerkelijk te veranderen.

Een virtual agent is een geanimeerde gesprekspartner, door de computer gegenereerd, waarmee een gebruiker een rijke en overtuigende geautomatiseerde communicatie heeft. De huidige generatie van virtual agents is veelal gebaseerd op beproefde principes vanuit de massacommunicatie of fysieke coachingsgesprekken en maken gebruik van tekstuele ondersteuning of vraag en antwoorden. Maar werken deze principes ook in een e-health applicatie? Hoe ontwerp je een virtual agent, zodat deze voldoende overtuigingskracht heeft om gedragsverandering te realiseren?

In het PACO-project onderzoeken we de werkende principes van e-health agents om gezonde eetgewoontes bij oudere volwassenen te ondersteunen. We herdefiniëren de huidige ontwerpkeuzes om het effect en de overtuigingskracht van deze virtual agents te verbeteren. PACO staat voor: Persuasive e-health Agents for Coaching Older adults towards dietary behavior change.

De rol van Waag in dit project is het identificeren van de werkende principes van overtuigingskracht. In meerdere co-creatiesessies met oudere volwassenen verzamelen en ontwerpen we deze principes. De inzichten vertalen we, in samenwerking met Wageningen University & Research en Roessingh Research & Development, naar generieke ontwerpprincipes en een wetenschappelijk model.

Project duration

1 apr 2018 - 1 apr 2021

Links

Team

Financiers

Partners

  • Wageningen University & Research - Social Sciences Group
  • Roessingh Research & Development
  • Stichting Nationaal Ouderenfonds