In 2008 heeft Waag een film gemaakt voor de Gemeente Amsterdam over een mogelijk toekomstig geïntegreerd vervoersinformatiesysteem, de Personal Travel Assistant, dat het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen in het woon-werkverkeer wil bevorderen door gebruik te maken van een combinatie van een informatiesysteem en sociaal netwerk.

Files, dichtslibbende wegen, geluidsoverlast, fijnstof, parkeerproblematiek: het is duidelijk dat de stad er veel aan gelegen is dat werknemers niet met de auto naar het werk komen, maar voor alternatieve vervoersmiddelen kiezen, zoals het openbaar vervoer en de fiets of (deels) gaan lopen. De vraag is hoe dit het beste bereikt kan worden.

Met de Personal Travel Assistant (PTA) zou een stap gezet kunnen worden naar verwezenlijking van een duurzamer vervoersmodel binnen de stedelijke agglomeratie. De PTA combineert de beschikbare vervoersinformatie van de diverse aanbieders met een sociaal netwerk. De informatie wordt beschikbaar via het web en mobiele netwerken en kan worden gekoppeld aan een persoonlijke, met de werkgever gekoppelde agenda. In het systeem kunnen reizigers slimme combinaties maken tussen hun eigen reisroute en die van andere gebruikers die aan het systeem deelnemen. Ze kunnen flexibel met hun reisplan omgaan door bijvoorbeeld rekening te houden met het weer en de aanbod bij de vervoersbedrijven.

Op basis van het informatiesysteem kunnen werknemers aangeven met welk vervoersmiddel zij willen gaan reizen; daarbij kan bijvoorbeeld een vergaderafspraak tijdens de reis worden ingepland of een plaats in de bus worden gereserveerd.

De film toont een dag uit het leven van de fictieve persoon Eric Dogan en hoe deze gebruik maakt van het systeem. De film is voor het eerst vertoond tijdens de Connected Urban Development Conference 2008 (CUD) in de Passenger Terminal in Amsterdam. Op de conferentie werden technologische innovaties gepresenteerd voor duurzaamheidsvraagstukken, zoals klimaatverandering en energiegebruik. Het thema voor de conferentie (een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam en Cisco) luidde dan ook 'Connectivity for Sustainability'. Daarna is de film gebruikt binnen de Gemeente Amsterdam.

Aan de film werd samengewerkt door een team van Waag bestaande uit interaction developers, designers en producer Gijs Determeijer. In 2009 werd het concept van de Personal Travel Assistant verder uitgewerkt in een prototype door Vincent Steurs (Faculty of Industrial Design Engineering TU Delft) tijdens zijn afstudeerstage bij Waag. Hij heeft de resultaten hiervan in een publicatie verwerkt, getiteld 'Get Around'.

Project duration

30 aug. 2008 - 31 mrt. 2009

Publications

Financiers

  • Gemeente Amsterdam