• This project has been completed

Powermapping

Duration: -

Met het project Powermapping wilde Waag burgers betrekken bij de mogelijke opwekking van decentrale energie in de stedelijke omgeving. De mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen zouden daarbij op een speelse wijze beleefbaar, berekenbaar en bespreekbaar worden gemaakt.

Decentrale Energieproductie (DE) in de stedelijke omgeving is nog nauwelijks in kaart gebracht, terwijl er een groot potentieel aan mogelijkheden ligt. Tot dusver werd (en wordt) meer gedacht aan grote windmolenparken op zee dan aan de benutting van bijvoorbeeld de daken in de stad voor zon- of windenergie.

Doel van het project was een tool te ontwikkelen waarmee iedereen in staat kon worden gesteld de betekenis en consequenties van de integratie van decentrale energiebronnen in hun eigen leefomgeving te onderzoeken. In de aanloopfase van het project werd daarvoor de binnenstad van Amsterdam in kaart gebracht op mogelijke geschiktheid voor het opwekken van windenergie (groen weergegeven) of zonne-energie (geel) op de daken van gebouwen.

Het kaartmateriaal werd ontwikkeld door Niels van der Vaart tijdens zijn stage bij Waag voor zijn studie GIMA master programme (TU/d, ITC Enschede, UU en WUR). De gepubliceerde kaart (in Waag magazine) is tijdens de Duurzaamheidsdag aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder binnen gemeente.