In opdracht van de Gemeente Geldrop-Mierlo, PuntExtra, Zuidzorg en Ananz onderzochten STBY en Waag in 2009 de wensen en mogelijkheden van senioren om (langer) zelfstandig te blijven wonen.

Het doel van het onderzoek was beter begrijpen hoe mensen in de regio Eindhoven op hogere leeftijd zelfstandig wonen, met soms wat hulp van familie of vrienden, maar niet van zorginstellingen. Enkele belangrijke vragen waren: Waarom wonen ouderen graag zelfstandig en wat maakt het soms moeilijk om zelfstandig te blijven wonen? Welke steun biedt hun sociale omgeving hierbij? We hebben gekeken naar zowel meer praktische zaken als mentale en sociale aspecten. In het dagelijks leven komen deze tenslotte allemaal samen.

Notities van de gesprekken, de tekeningen en de foto’s werden gebruikt in een workshop met onze opdrachtgevers. Uit de workshop zijn een groot aantal kansen naar voren gekomen die waardevol zijn voor ouderen en ook goed bij de mogelijkheden van onze opdrachtgevers passen. De resultaten van het onderzoek en de workshop zijn vastgelegd in een boekje voor intern gebruik bij onze opdrachtgevers.

De inzichten en kansen werden hierin onderbouwd met voorbeelden uit het onderzoek: citaten uit de gesprekken, foto’s en tekeningen. Het boekje diende om een breed draagvlak te creëren voor het betrekken van ouderen en hun ondersteuners bij het ontwikkelen van diensten voor hen.

De gesignaleerde kansen werden najaar 2009 uitgewerkt tot concrete ideeën en samen met senioren, ondersteuners en belangenverenigingen uitgewerkt tot voorstellen voor nieuwe diensten. Basisgedachte is dat nieuwe diensten zo beter aansluiten op de gevonden behoeften.

Project duration

30 mrt. 2009 - 1 nov. 2010

Partners

  • STBY

Financiers

  • Zuidzorg
  • Ananz Ouderenzorg
  • Gemeente Geldrop-Mierlo