• This project has been completed

Sarai Waag Exchange Platform

Duration: -

Het Sarai Waag Exchange Programme concentreerde zich in eerste instantie op het bouwen van bruggen tussen programmeurs, ontwerpers, wetenschappers en theoretici uit Europa en Azië. Dit maakte gezamenlijk ontwikkelde kennis en vaardigheden mogelijk op het gebied van interface-ontwerp, systeemontwerp en low-tech oplossingen. Ook werd er samengewerkt in onderzoek binnen workshops en publicaties.

Vanaf het ontstaan van het uitwisselingsprogramma is het uitgangspunt het vormen van een gezamenlijke visie geweest. De doelstelling is deze visie verder uit te bouwen, te toetsen en uit te dragen in een breed scala van initiatieven. Binnen dit kader hebben zowel Sarai als Waag zich met de volgende onderwerpen bemoeid:

  • het belang van het publieke domein;
  • de toegang tot de (nieuwe) media en innovatie in de praktijk;
  • interdisciplinair onderzoek (naar de verhouding tussen onderzoek en de praktijk en tussen de disciplines onderling);
  • het opzetten van een context voor creativiteit en expressiviteit en het zoeken naar de middelen daartoe.

Vanaf 2004 werd, verder bouwend op de opgedane ervaringen en uitgangspunten, de Sarai Waag Exchange getransformeerd in een Exchange Platform. Daarbij konden meer partners betrokken worden bij de discussies en gesprekken. Zo werd in 2004 het Alternative Law Forum in Bangalore aan het programma toegevoegd. Dit instituut was al reeds geruime tijd een partner van Sarai. Deze samenwerking heeft een belangrijke rol gespeeld bij onderwerpen als het intellectueel eigendomsrecht en censuur in de media.

In 2005 werd een start gemaakt met het betrekken van diverse groeperingen uit Brazilië op het gebied van de nieuwe media bij het Platform, die zich bezighouden met open source software en open content. Een aantal daarvan heeft in 2006 een onderzoeksnetwerk des][centro gevormd, dat nauw samenwerkt met het Exchange Platform. Het Sarai Waag Exchange Platform werd ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.