• Dit project is afgerond
 

SIG Creative Labs

Duration: -

In steeds meer onderwijsinstellingen wordt gebruik gemaakt van creatieve labs: werkruimten of -plaatsen waarin creativiteit wordt gestimuleerd. Multidisciplinaire teams werken er samen aan het oplossen van complexe problemen, waarbij vaak sociale, psychologische, technische en economische factoren een rol spelen.

De labs worden zowel in het onderwijs en onderzoek als bij stages en opdrachten gebruikt en leveren interessante resultaten op. Het kan gaan om het ontwikkelen van ideeën of concepten, maar ook om gebruikersonderzoek, fysieke prototypen en marktklare producten en diensten. Kern is dat onderzoek en hands-on ontwikkeling elkaar beïnvloeden; er wordt gedacht door te maken en gemaakt om beter te kunnen denken. 

Er zijn creatieve labs in uiteenlopende soorten en maten, verspreid over het land. In 2011 is een Special Interest Group Creative Labs opgericht die betrokkenen bij creatieve labs bij elkaar bracht. De deelnemers kwamen een paar maal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en mogelijkheden om samen te werken te onderzoeken.

Eén van de resultaten was de publicatie van een waaier waarin een aantal van de deelnemende labs in Nederland aan bod komt. Daarnaast is een paper gepubliceerd en een presentatie gegeven op de Onderwijsdagen.