In het Smart Environments programma draaide het om de maatschappelijke en culturele invloed van RFID (Radio Frequency Identification) op de verhoudingen tussen de 3P’s: Publiek (overheid), Privaat (bedrijfsleven) en Privé (burgers) en de vraagstelling rond de kwaliteit van de interactie van burgers met RFID.

RFID is een op radiogolven gebaseerde technologie waarbij producten (en huisdieren) voorzien worden van een kleine chip die zelf passief is (dat wil zeggen: geen batterij heeft) en door een RFID lezer wordt uitgelezen. Deze stuurt elektromagnetische energie (radiogolven in het spectrum 300kHz tot 3 GHz) naar de chip die daardoor geactiveerd wordt en zegt 'Hier ben ik'.

RFID maakt het mogelijk elk object te voorzien van een uniek digitaal nummer. Voor de detailhandel is het een souped up barcode, voor privacy-activisten is een nachtmerrie, voor ons – Waag – als makers van eCultuur installaties en prototypen is het een technologie die ingezet kan worden voor community buurtprojecten, interactieve performances, aanjagers van publiek debat en het uitrollen van een infrastructuur waarbij de belangen van publiek (overheid), privé (bedrijfsleven) en privaat (burger) uitgebalanceerd zijn.

Initiatiefnemer Rob van Kranenburg en Waag wilden in dit project onderzoeken of de ambient (slimme) samenleving eerder innovatief, inclusief, duurzaam én internationaal concurrerend zal zijn wanneer ze hand in hand met sociaal-culturele en creatieve ijkpunten wordt ontwikkeld. Smart Environments startte vanuit de visie dat ambient slimme producten en diensten gebaseerd op RFID een zo breed mogelijk draagvlak onder de bevolking moeten hebben en zo transparant zijn dat er een breed draagvlak voor kan ontstaan.

Willen bedrijven, consumenten en de overheid wezenlijk profiteren van RFID dan moeten ze het gesprek aangaan. Dat gesprek is niet vrijblijvend meer. De keuzes die nu gemaakt worden zijn van grote invloed op de speelruimte en innovatie slagkracht van individuele burgers in de 'slimme samenleving'.

DIFR Netwerk

Rob van Kranenburg heeft in 2007 het initiatief genomen tot de oprichting van het Netwerk DIFR (Dutch Interdisciplinary Forum on RFID) waarin alle posities in het RFID-debat verzameld zijn: van ECP Global, GS1.nl, Rathenau Instituut, HvA Medialab en het RFID Platform tot de Balie, het Instituut voor Netwerkcultuur en de hackers van de Universiteit Nijmegen.

Project duration

31 dec 2007 - 31 dec 2008

Publications