• This project has been completed

StrangerFestival

Duration: -

De European Cultural Foundation (ECF) organiseerde het StrangerFestival, een internationaal videofestival voor jongeren met uiteenlopende culturele achtergronden. Een belangrijk onderdeel van het StrangerFestival vormde de website, welke door Waag werd ontwikkeld. De website was het communicatie- en contentplatform waarop jongeren elkaar en hun (video)werk konden treffen.

Het StrangerFestival richtte zich op het ontdekken van hoe, met welke hulpmiddelen en over welke onderwerpen jongeren van tegenwoordig communiceren, met elkaar omgaan en informatie uitwisselen. De eerste editie van het StrangerFestival in 2008 bracht meer dan 5.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud samen. In 2009 werd een tweede festival gehouden. Het festival, met een interactieve en deelnemende website en nationale competities, startte vanuit het oogpunt van de jonge filmmaker. Meningen en visies over complexe maar urgente ontwikkelingen zoals de digitale revolutie, migratie en culturele diversiteit werden getoond vanuit het oogpunt van de jongeren die temidden hiervan zijn opgegroeid.

Het project omvatte videoworkshops en debatten die in landen in heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten plaatsvonden. Alle videowerken die tijdens deze workshops werden geproduceerd en de uitkomsten van de debatten kwamen samen op het internationale StrangerFestival. Jongeren uit heel Europa konden elkaar daar ontmoeten, elkaars werk bekijken en bespreken en hun kennis op het gebied van videomaken verbreden. Op het festival bood master classes, industry meetings, debatten, workshops, competities en uiteraard screenings van video's.