Timebank had in 2013 een tijdelijke consultancy desk bij Fablab Amsterdam.

Timebank.cc is een platform waarbij kennis en vaardigheden worden verhandeld met 'tijd' als ruilmiddel. Op een toegankelijke en niet-commerciële manier biedt Timebank de mogelijkheid om vaardigheden en kennis te delen en verder te ontwikkelen. Vragers en aanbieders van diensten worden via een website en Live Sessie met elkaar in contact gebracht en betalen elkaar in 'Hournotes'.

Elke 'Hournote' staat voor een uur werk. Timebank biedt een instrument waarmee creatieve professionals diensten kunnen aanbieden en vragen, hun netwerk kunnen uitbreiden en hun bekwaamheid kunnen verdiepen en verbreden. Zo helpt het professionals in het realiseren van hun projecten en ideeën, en versterkt het hun onafhankelijkheid van opdrachtgevers en subsidies. Timebank sloot daarom goed aan bij de missie van Fablab Amsterdam, en Timebank ondersteunde in deze periode gebruikers van het Fablab in het uitvoeren van hun projecten.

Geschiedenis
Het gebruik van 'tijd' als basis voor een munteenheid is niet nieuw. Sinds de industriële revolutie zijn er meerdere tijdbanken geweest. De kunstenaars Anton Vidokle en Julieta Aranda baseerden zich op deze banken in het opzetten van Timebank (toen nog Time/Bank). In mei 2011 opende de Nederlandse tak van Timebank  in Stroom Den Haag. De groep gebruikers van Timebank reikt ondertussen tot in Groningen en Maastricht en de aangeboden diensten variëren van theaterworkshops tot tekstredactie, en van fietsreparaties tot websiteontwerp.

Project duration

20 jun. 2013 - 31 mei 2014

Links