• Dit project is afgerond
 

VETLICAT

Duration: -

Een Europees consortium van culturele organisaties vroeg Waag haar werkmethoden over te dragen in haar Academy-model.

Binnen Waag Academy ontwikkelen we een curriculum voor alle niveaus van onderwijs: van basisscholen tot universiteiten en kunstacademies. Samen met partners in het onderwijs, de culturele en creatieve sector, het bedrijfsleven en de wetenschap, maken we een academisch programma voor 'social innovators': creatieve, originele denkers die in staat zijn om verbindingen te maken tussen disciplines en om netwerken te bouwen waarin ruimte is voor kennis innovatie. Waag Academy stemt bijvoorbeeld educatieve programma's af als de Fab Academy, samen met MIT, en PhDO voor promovendi in de creatieve sector - gericht op kennisuitwisseling.

VETLICAT (VET Linking Creativity and Advanced Technology) richtte zich tot professionals in de creatieve industrie, zowel aanbieders van beroepsonderwijs (VET) als consumenten, zoals kunstenaars, ontwerpers en besluitvormers in de creatieve sector. Het project pakte het probleem aan dat bestaande VET-scenario's niet effectief creativiteit combineren met geavanceerde technologieën.

Het hoofddoel van het project was om samen te werken om elementen van Waag's Academy-model over te dragen en over te nemen. Het consortium bestaat uit aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, exploitanten uit de creatieve sector en MKB-bedrijven met compatibele opleidingservaring en innovatiebehoeften. De specifieke doelstellingen zullen zijn om geselecteerde trainingsmodules en leermiddelen over te dragen, te lokaliseren en te testen.

Waag droeg ​kennis, methodologieën en geleerde lessen over in de vorm van modules over haar projecten op het gebied van onderwijs en erfgoed, de kunst en wetenschap samenwerkingen en specifieke projecten in de zorg.

Dit project heeft financiering ontvangen van het programma Lifelong Learning van de Europese Unie - Leonardo da Vinci.

Thumbnail