In het Wisselkabinet, dat werd geplaatst in het Zorgcentrum Dekelhem in Gieten, konden verhalen van ouderen worden gekoppeld aan film- en fotomateriaal van het Drents Audiovisueel Archief.

Waag heeft diverse projecten ontwikkeld waarbij verbinding wordt gezocht tussen het fysieke en het virtuele alsmede tussen het 'erkende' erfgoed en het persoonlijk erfgoed, voortbordurend op het succes van de eerder ontwikkelde Verhalentafel. Het Wisselkabinet koppelde lokale verhalen aan archiefmateriaal. Die twee aspecten scheppen een context waarbinnen de regionale geschiedenis geïllustreerd en toegankelijk gemaakt wordt met voor iedereen herkenbare verhalen.

Het Wisselkabinet maakte het mogelijk om lokaal en regionaal erfgoed op digitale wijze te presenteren, vast te leggen en te ontsluiten. Met de presentatie van bestaand historisch beeld- en geluidsmateriaal van DAVA werden onbekende herinneringen en verhalen van ouderen uitgelokt en samen met eigen materiaal als foto's en film opnieuw vastgelegd en voor derden toegankelijk gemaakt. De gebruiksvriendelijkheid voor de beoogde doelgroep ouderen stond bij het ontwerpproces voorop.

Het Wisselkabinet bestond uit:

  • Een meubel met daarin opnameapparatuur voor beeld en geluid;
  • Een database die de input van de gebruikers opslaat en categoriseert;
  • Een website die de input van gebruikers over het internet naar de database kan uploaden en tevens alle content kan ontsluiten;
  • Een softwareapplicatie die voor de communicatie tussen bovenstaande elementen zorgt.

Het Wisselkabinet was een samenwerkingsverband van Drents Archief, Waag, GGZ Drenthe en !Pet BV. Binnen dit project werd  samengewerkt met DAVA, GGZ Drenthe en projectinrichter !Pet. Het Drentse Wisselkabinet werd in 2007 in gebruik genomen.

Project duration

30 aug. 2006 - 30 mrt. 2007

Partners

  • Drents Archief
  • GGZ Drenthe
  • !Pet

Financiers

  • RCOAK