MUV Buitenveldert Spaar de Buurt
Waag BY-NC-SA

Aan de slag met buurtbewoners in Buitenveldert

Er heeft zich in Buitenveldert al een harde kern van deelnemers gevormd aan de bijeenkomsten in de reeks 'Spaar de Buurt'. Ondanks dat aanmelden openbaar is, zagen we bij de tweede bijeenkomst vooral bekende gezichten terug. Gelukkig is dit in lijn met de positieve geluiden uit de eerste sessie, waarin buurtbewoners elkaar en de buurt in kaart brachten om met een duidelijk beeld het project te kunnen vervolgen. De bijeenkomst op zichzelf werd al ervaren als een plezierige bezigheid om samen te komen.

Het specifieke doel van de tweede bijeenkomst was het omschrijven en inbeelden van de ideale buurt, om zo de verder te werken op de belangrijkste waarden van die de deelnemers met elkaar delen. Om een voorzetje te geven werden de deelnemers in drie groepen verdeeld en gingen aan de slag met drie thema's voor de buurt: duurzaamheid, mobiliteit en sociale cohesie.

Veiligheid
In zowel de duurzaamheidsgroep als de mobiliteitsgroep kwam veiligheid als de belangrijkste onderliggende waarde naar boven. Deelnemers pleitten voor betere verlichting in de omgeving (LED-licht welteverstaan, het kader duurzaamheid werd niet uit het oog verloren). Daarnaast bleek de drukte en snelheid van andere weggebruikers ouderen onzeker te maken in het verkeer. Een idee dat werd geopperd was bijvoorbeeld een snelheidslimiet voor fietsers en scooters om met een zekerder gevoel zelf meer deel te nemen aan het verkeer. Naast de veiligheid kwam ook de het busvervoer in de buurt ter sprake. Er wordt volgens de deelnemers te weinig rekening gehouden met minder mobiele ouderen, zowel in ruimte (aantal haltes) als in tijd (aantal opstaptijden).

Potentie voor participatie: leuk en laagdrempelig
In de voorgaande bijeenkomst stond gezelligheid op de eerste plaats van de waardenladder. Dat dit een belangrijk thema is, werd ook de tweede bijeenkomst duidelijk.  De participatie van buurtbewoners werd wederom veel besproken. Er zijn genoeg initiatieven in de wijk, maar er komen te weinig (nieuwe) mensen op af. Oplossingen werden gezocht in het organiseren van positief ingestelde en openbare activiteiten. Initiatieven die zich niet richten op problemen en wat er beter moet, maar die zich richten op vermaak met daarbij sterke nadruk op de toegankelijkheid voor verschillende culturen en talen. Zo wonen er in Buitenveldert en omgeving veel Japanners en Indiërs die de Nederlandse taal niet machtig zijn en daardoor al weinig in contact kunnen komen met buurtbewoners en -activiteiten.

Samenwerking en zeggenschap
In alle drie de groepen werd aandacht besteed aan de rol van verschillende partijen. Vaak blijken de ideeën in beleidsvoering van boven en onder niet op elkaar aan te sluiten, waardoor buurtbewoners zich ongehoord kunnen voelen. Deelnemers zagen het zitten om hiervoor speciale meetings te organiseren om wensen, mogelijkheden en prioriteiten op elkaar af te stemmen. Of dit nu gaat om het plaatsen van zonnepanelen en windmolens, snelheidsrestricties of buurtactiviteiten; er zijn altijd wel meerdere betrokkenen die hun baten voor de buurt kunnen bespreken.

Concrete verandering in een speels jasje
De derde bijeenkomst was gericht op toekomstbeelden van de buurtbewoners en de concrete benodigdheden om hiernaartoe te werken. Met een nieuwe zaal, nieuw programma en enkele nieuwe gezichten werden de uitkomsten van voorgaande sessies behandeld in het licht van verfrissende co-creatie. Ditmaal keken de verdeelde groepen naar de specifieke doelen van bepaalde buurtbewoners en bespraken de benodigdheden, valkuilen en inspiratiebronnen of initiatieven die al bestaan. Hierbij was de vraag in hoeverre technologie een faciliterende rol kan spelen.

Om de gewenste toekomstsituatie nog concreter te maken, visualiseerden de deelnemers deze met behulp van een futuristisch nieuwsbericht. Wat zou er over een jaar voor hebben gezorgd dat de buurt het vastgestelde doel behaald heeft? De uitdaging was om een speels element aan het succes toe te voegen, met het idee dat zowel jong en oud op hun eigen manier speels zijn en blijven.

Populaire pop-ups, buurtetentjes en sporten
Over een jaar zouden er op verschillende plekken in de omgeving twintig geslaagde pop-up evenementen hebben plaatsgevonden. Publiciteit zou zowel offline als online beschikbaar zijn, en buurtbewoners konden met behulp van digitale spaarzegels meer kans maken op korting bij een volgend evenement. Tevens zouden er over een jaar wekelijkse buurtetentjes georganiseerd zijn waarbij jong en oud elkaar meenemen naar de betreffende locatie om samen van een zelf gekookt maal te genieten.  Daarnaast staat er in de toekomstkrant een Engelse advertentie voor het aankomende sportevenement waarbij iedereen vrij is aan te sluiten, teams te maken en verschillende sporten uit te proberen. Voor elke nieuwe sport verdient de speler extra punten. En niet te vergeten wordt de deelnemer uitgenodigd om een eigen hapje mee te nemen: bring your own food, please.

Eerste doel bereikt
Na zowel problemen als oplossingen besproken te hebben, zitten er weer twee effectieve bijeenkomsten op. We zagen vermoeide doch voldane deelnemers vertrekken, eveneens met enthousiaste reacties over de gelijkgestemdheid en de nieuwe contacten die onderling zijn ontstaan. Los van de langetermijnvisie zet Spaar de Buurt dus al een belangrijke stap voor een ander doel: het bijeenbrengen en verbinden van Buitenveldertbewoners.