MUV Buitenveldert Spaar de Buurt
Waag BY-NC-SA

De bereikbare buurt

Een groot deel van onze buurt is ingericht om ons te verplaatsen. We reizen tussen huis en werk, tussen yoga en voetbal en bezoeken vrienden en familie. Over deze vorm van mobiliteit worden veel gegevens verzameld en geproduceerd. Denk aan het gebruik van fietspaden, de drukte in de metro, de reistijd tussen A en B, of de prijs voor een ritje met de bus.

De gemeente gebruikt deze gegevens voor analyse, onderzoek en sturing van mobiliteitsstromen. Maar hoe werkt dit eigenlijk? En hoe kunnen we op deze manier de buurt verbeteren? Samen met Amsterdammers willen we twee avonden onderzoeken hoe we data kunnen inzetten voor de inrichting van mobiliteit in de buurt. 

In het kader van deze ambitie organiseren de gemeente Amsterdam en Waag twee avonden in Nautilus, op het Zeeburgereiland. De eerste zal ingaan op de lokale mobiliteitssituatie en de kansen die bewoners zien in hun buurt op het gebied van mobiliteit. De tweede avond zal richting geven aan hoe Amsterdammers hier een rol in kunnen spelen. Doe mee en wordt mobiliteitsmanager voor een maand!

Di. 24 maart - #1: lokale kennis, lokale aanpak 

Tijdens de eerste avond zullen burgers zichzelf in de rol van ‘manager van mobiliteit’ plaatsen - denk aan het overwegen van welke kwesties in jouw eigen buurt belangrijk zijn en hoe de gemeente deze samen met inwoners zou kunnen aanpakken. Daarnaast zal er een uitleg plaatsvinden van het MobiLab, een digitaal platform dat inzicht geeft in de mobiliteitsdata uit de stad en door de gemeente gebruikt wordt voor onderzoek en sturing van mobiliteit. Een deel van die data is verzameld aan de hand van de mobiliteitsbewegingen van de inwoners en reizigers. De tweede avond gaan we hier concreet over in gesprek. 

Wanneer: dinsdag 24 maart, 18:00-20:30 
Waar: Nautilus, Leo Hornstraat 47, Amsterdam

Di 31 maart - #2: meedoen aan mobiliteitsbeleid 

De tweede avond bespreken we hoe we duurzaam kunnen samenwerken rond mobililiteitsdata om gezamenlijk mobiliteit te kunnen managen in de buurt.  Hierbij duiken we in ethische overwegingen van data over mobiliteit en onderzoeken we de ideale rol van Amsterdammers hierbij. Hoe zouden inwoners en reizigers betrokken moeten worden? Hoe kan de gemeente dit faciliteren?

Wanneer: dinsdag 31 maart, 18:00-20:30
Waar: Nautilus, Leo Hornstraat 47, Amsterdam

Tijdens de avonden zal een kleine maaltijd worden verzorgd. Toegang is gratis.

Deze twee avonden vinden plaats vanuit het Europees gefinancierde onderzoek Mobility Urban Values.

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

Mobility Urban Values has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723521.