Amsterdam - Maak je stad
Image: Multerland BY-NC-SA

Amsterdammers, maak je stad!

Het project Amsterdammers, Maak je Stad! biedt financiering en een ontwikkeltraject voor dertig tot vijftig Amsterdamse initiatieven die samen de innovatie van de stad versterken. Amsterdammers, Maak je Stad! komt voort uit het winnen van de iCapital Award, waardoor Amsterdam in 2016 en 2017 de eretitel ‘European Capital of Innovation’ draagt.

De uitdagingen in onze stad vereisen de creativiteit en denkkracht van alle Amsterdammers. Amsterdammers, Maak je Stad! ondersteunt lokale maatschappelijke initiatieven met in totaal 600 duizend euro aan financiële ondersteuning tijdens een zes maanden durend leertraject; met elkaar en met hulp van experts worden de initiatieven doorontwikkeld.

Thema's

Amsterdam kent innovatieve stadmakers op tal van terreinen. Amsterdammers, Maak je Stad! focust zich op twee thema’s die belangrijk zijn voor een stad waarin de inwoners gelijke kansen hebben: ‘Gezonde Stad’ en ‘Talentvolle Stad’. Hoe blijven we ons leven lang gezond? Hoe zorgen we ervoor dat jong en oud hun talenten blijven ontplooien? En hoe doen we dit op een manier waardoor iedereen ervan kan profiteren? De antwoorden liggen in de stad.​

Voor wie?

We zijn op zoek naar stadmakers – burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, start-ups, buurtverenigingen, individuen met een interessant project etc. – die een nieuwe aanpak laten zien binnen onze thema’s, waarin gelijke kansen voor Amsterdammers voorop staan. We zoeken gemotiveerde initiatiefnemers die het prijzengeld (tussen de € 5.000 en € 20.000 per project), het ontwikkeltraject en het netwerk dat we aanbieden gaan gebruiken om stappen te zetten waarmee ze hun initiatief versterken en meer impact gaan genereren.

Meetups

In maart en april vinden er informatiebijeenkomsten plaats bij startups, buurthuizen en andere innovatieve plekken in de stad. Op 7 april organiseert Amsterdammers, Maak je Stad! een Stadmakers Meetup in Pakhuis de Zwijger. Meld je aan, raak geïnspireerd door andere initiatieven en stel je vragen over het ontwikkeltraject en inschrijfproces.

Over de iCapital Award

De iCapital award is een prijs voor de meest innovatieve stad in Europa. In 2014 was dat Barcelona, in 2016 Amsterdam. De prijs bewijst dat Amsterdam voorop loopt in Europa met slimme, sociale en creatieve oplossingen voor een beter leven in de stad. De jury gaf Amsterdam de prijs voor ‘embracing a bottom-up approach based on smart growth, startups, livability and digital social innovation’.

Amsterdammers, Maak je Stad! is een ontwikkel- en leertraject geïnitieerd door de Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Kennisland en Waag, met ondersteuning van Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.