Stadmakers ontmoeten koning Willem-Alexander
Waag BY-NC-SA

Koninklijke aandacht voor 'Maak je Stad!'

Binnen het project Maak je Stad! draagt Waag bij aan het versnellen en versterken van initiatieven die bijdragen aan onze lokale stedelijke omgeving. De actieve burgers achter deze initiatieven noemen we stadmakers. Binnen dit project is mij gevraagd om een gesprek te organiseren met vijf stadmakers om te praten over hun initiatieven en over de rol van stadmakers in Amsterdam. Bij dat gesprek zouden betrokkenen vanuit de gemeente en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanschuiven. 

De koning aan tafel

Woensdag 11 juli was het zover. De Kolenkitbuurt was gekozen als locatie voor het gesprek. In deze wijk zou de minister na het gesprek ook een rondleiding krijgen om te zien en begrijpen wat de activiteiten van één van die stadmakers, Cascoland, voor de buurt betekenen. De buurtbewoners waren op de hoogte gebracht van het ministerbezoek, en hier en daar werden spontaan stoepjes geveegd om de buurt klaar te maken voor de geplande wandeling door de minister. Toen alle uitgenodigde stadmakers aanwezig waren, werd de deur van de vergaderruimte – een simpele bouwkeet - gesloten, en werd door een woordvoerder gezegd: ”Fijn dat jullie er allemaal zijn. Er is nog één belangrijk detail dat ik moet delen. De minister zal namelijk niet langskomen maar jullie zullen een gesprek hebben met koning Willem-Alexander en burgemeester Jozias van Aartsen”. Drie minuten later ging de deur open en schoven de koning en de burgemeester aan, terwijl aanwezigen langzaam konden wennen aan het onverwachts hoge bezoek aan tafel.

Het gesprek

In het gesprek vertelde Ama van Bloei & Groei waarom ieder stadsdeel een eigen aanpak nodig heeft, en wat zij doet in Zuid-Oost om met vrouwen te werken aan zelfvertrouwen en durf om maatschappelijk mee te doen. Roel van Cascoland vertelde wat er door kustenaars gedaan wordt om oude en nieuwe bewoners in een snel veranderende buurt verbonden te houden en ruimte te bieden. Mourad van Young Amsterdam vertelde hoe hij nog steeds zoekt naar een meer structureel partnerschap met de stad om jongeren te bereiken die de gemeente volgens hem minder makkelijk bereikt. Laura van Keet Smakelijk vertelde hoe ze steeds meer aansluiting vindt bij scholen en hoe ze kinderen op actieve wijze mag leren hoe je gezond eet en kookt. Tot slot deelde Joep van de Koeckebackers zijn visie op talentontwikkeling voor Amsterdammers die iets minder makkelijk aan een baan komen, en hoe hij vindt dat niet alleen de gemeente, maar ook iedere grote organisatie hier een meer actieve rol in zou moeten spelen. 

Zowel de burgemeester als de koning ondervroegen de verschillende stadmakers uitvoerig. Daarnaast werden ze door de stadmakers uitgedaagd met de vraag wat zij kunnen doen om bij te dragen aan de thema’s waar de stadmakers zich voor inzetten. De koning vertelde hoe werkbezoeken in het hele land stof en inzichten bieden om aan te kaarten bij gesprekken met bewindslieden of beleidsmakers. Ook de burgemeester beloofde een steentje bij te dragen door de het onderwerp stadmakers in Amsterdam had de volgende dag mee te nemen wanneer hij de ambtsketen zou overdragen aan Femke Halsema.

De publicatie

Na het gesprek hebben Waag, Pakhuis de Zwijger en Kennisland een tweedelige publicatie overhandigd. In het eerste deel (pdf) hiervan worden de belangrijkste inzichten gedeeld die wij hebben opgedaan in het Maak je Stad! ontwikkeltraject. Daarbij worden aandachtspunten geïdentificeerd die belangrijk zijn om te komen tot een meer inclusief stedelijk innovatie eco-systeem. Ook komen het commons-denken en de Doughnut Economy aan bod. In het tweede deel (pdf) wordt op meer operationeel niveau beschreven hoe het ontwikkeltraject is opgezet zodat dit ook elders herhaald en verbeterd kan worden. 

Het bezoek van de koning was de kroon op ons werk. Nu komt dit succesvolle project ten einde. Door de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord zien we dit echter niet als een afsluiting, maar meer als een start van een periode waarin Amsterdam in toenemende mate kan en zal profiteren van al het goede dat stadmakers ons bieden.