Artikel over Digitale Sociale Innovatie

Research director Frank Kresin heeft voor het maandblad Informatie een artikel geschreven over Digitale Sociale Innovatie (DSI), naar aanleiding van de uitgebreide studie voor de Europese Commissie, die in 2015 verscheen. Digitale Sociale Innovatie (DSI) behelst het gebruik van netwerkeffecten van het internet om sociale, maatschappelijke en ecologische duurzaamheid te bewerkstelligen.

Het artikel is een onderdeel van een themanummer over sociale innovatie voor informatieprofessionals, gepubliceerd in december 2015. De artikelen in Informatie zijn op abonnementsbasis beschikbaar. Het artikel over Digitale Sociale Innovatie kunnen wij hier, met dank aan Informatie, als pdf-download aanbieden.

Download Digitale Sociale Innovatie (pdf)