Expeditie: toekomst - Toekomstwandeling
Wardie Hellendoorn BY-NC-SA
code

Commons Lab

Waag gaat graag uit van het concept van de commons: een gedeelde hulpbron, die door een gemeenschap beheerd wordt. Duurzaamheid en inclusiviteit staan daarbij voorop. Los van de staat en de vrije markt creëren commons waarde die niet enkel in financiële middelen uit te drukken is - denk bijvoorbeeld aan een voedselcoöperatie, waarin consumenten en boeren samenwerken om goed voedsel te produceren tegen een eerlijke prijs, op basis van duurzame teelt. Deze manier van beheren wordt onderzocht en toegepast door het Commons Lab, bijvoorbeeld op het gebied van datacommons. Daarbij is iedereen eigenaar van zijn data en bepaal je zelf waar en wanneer deze kunnen worden ingezet.

Commons: een gedeelde hulpbron, die door een gemeenschap beheerd wordt. Duurzaamheid en inclusiviteit staan daarbij voorop.

Het Commons Lab onderzoekt hoe het maken en beheren van gemeenschappelijke voorzieningen een betere en meer inclusieve samenleving kan opleveren. Het lab brengt hedendaagse commons in kaart en promoot de invoering ervan op veel verschillende terreinen. Ook richt ze zich op het ontwerp van digitale, juridische en financiële platforms die zelforganisaties faciliteren. 

Commons zijn een vruchtbare grond voor bottom-up initiatief en ze moedigen zelfbeschikking aan. Het lab draagt bijvoorbeeld bij aan onderzoek naar de rol van commoning voor stedelijke ontwikkeling en de digitale publieke ruimte. Ook ontwikkelde ze gaming for the commons, vanuit de gedachte dat je het denken over commons het beste in de vingers krijgt door er in spelvorm mee aan de slag te gaan.