Expeditie: toekomst - Toekomstwandeling
Wardie Hellendoorn BY-NC-SA
code

Commons Lab

Waag gaat graag uit van het concept van de commons: een gedeelde hulpbron, die door een gemeenschap beheerd wordt. Duurzaamheid en inclusiviteit staan daarbij voorop. Los van de staat en de vrije markt creëren commons waarde die niet enkel in financiële middelen uit te drukken is - denk bijvoorbeeld aan een voedselcoöperatie, waarin consumenten en boeren samenwerken om goed voedsel te produceren tegen een eerlijke prijs, op basis van duurzame teelt. Deze manier van beheren wordt onderzocht en toegepast door het Commons Lab, bijvoorbeeld op het gebied van datacommons. Daarbij is iedereen eigenaar van zijn data en bepaal je zelf waar en wanneer deze kunnen worden ingezet.

Commons: een gedeelde hulpbron, die door een gemeenschap beheerd wordt. Duurzaamheid en inclusiviteit staan daarbij voorop.

Het Commons Lab onderzoekt hoe het maken en beheren van gemeenschappelijke voorzieningen een betere en meer inclusieve samenleving kan opleveren. Het lab brengt hedendaagse commons in kaart en promoot de invoering ervan op veel verschillende terreinen. Ook richt ze zich op het ontwerp van digitale, juridische en financiële platforms die zelforganisaties faciliteren. 

Commons zijn een vruchtbare grond voor bottom-up initiatief en ze moedigen zelfbeschikking aan. Het lab draagt bijvoorbeeld bij aan onderzoek naar de rol van commoning voor stedelijke ontwikkeling en de digitale publieke ruimte. Ook ontwikkelde ze gaming for the commons, vanuit de gedachte dat je het denken over commons het beste in de vingers krijgt door er in spelvorm mee aan de slag te gaan.

Lopende projecten

Code of Conduct
Commons Lab

Code of Conduct voor de sociale economie

In nauwe samenwerking met de Europese Comissie (directoraat-generaal GROW) bundelen Waag Futurelab en het Commons Network de krachten om een Code of Conduct, een gedragscode, te ontwikkelen. Dit doen we samen met personen, organisaties en instanties in de sociale economie met als doel om de databeheercapaciteit binnen het ecosysteem verder uit te bouwen.
inkijkjes
Commons Lab

Inkijkjes in de energietransitie

Door middel van unieke kunstobjecten geeft 'Inkijkjes in de energietransitie' een artistieke blik achter de schermen van toekomstgerichte energiesystemen.
Platformcoöp Accelerator-programma
Commons Lab

Platformcoöp Incubator

Samen met de Commons Network werkt Waag aan een Platformcoöp Accelerator-programma dat startende initiatieven op het gebied van gemeenschapseconomie met elkaar verbindt en verder brengt.
Open HEM nu, Waag, 2022, Vivent Solar via Unsplash
Commons Lab

Open HEM nu!

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Topsector Energie ontwikkelt Waag een Public Stack voor energiemanagementsystemen in huis: Home Energy Management Systems (HEMS).
chargingthecommons.steveadams.viaunsplash.Waag
Commons Lab

Charging the Commons

Charging the Commons is een project waarin het ontwerp van digitale platforms voor resource communities wordt onderzocht.
Energie Referentiearchitectuur, Waag, 2023
Commons Lab

Energie Referentie­architectuur

In opdracht van Topsector Energie Digitalisering en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt Waag een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur.  
Amsterdam bicycles mobility
Commons Lab

Urbanite

Een onderzoek met overheid en burgers naar het effect van disruptieve technologieën zoals Uber in de mobiliteitssector.
Contemporary Commoning
Commons Lab

Contemporary Commoning

Een onderzoek naar de manieren waarop commons kunnen bijdragen aan nieuwe vormen van (digitale) publieke ruimte en stedelijke ontwikkeling.
Public Stack Summit
Commons Lab

Atelier

Atelier is een vijfjarig project, gefinancierd door de Europese Commissie, waarin de focus ligt op het vormgeven van energie-positieve wijken.