BioStrike gehonoreerd als 'The Art of Impact'-project

Waag is zeer verheugd dat BioStrike, ingediend door Pieter van Boheemen van het Open Wetlab, behoort tot de eerste 36 gehonoreerde projecten in het programma van 'The Art of Impact'. BioStrike beoogt op een andere manier, via een collectief van DIY-biotechnologen en burgers, nieuwe vormen van antibiotica te vinden.

The Art of Impact

Begin 2015 is 'The Art of Impact' van start gegaan. Dit is een tweejarig stimulerings-en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld is door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Nederlands Filmfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds. Het programma ondersteunt, stimuleert en onderzoekt bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke thema’s en vraagstukken.

The Art of Impact gaat uit van het unieke vermogen van kunstenaars om maatschappelijke ontwikkelingen te duiden en erop te reageren en reflecteren. Kunstenaars versterken de samenleving van nu en morgen door betekenis te geven, nieuwe onverwachte visies en inzichten te bieden of door mensen te verbinden. The Art of Impact richt zich op kunst in haar volle breedte: van literatuur tot podiumkunsten, van beeldende kunst tot design en e-cultuur, van architectuur tot film.

Meer informatie over het programma en de eerste 36 gehonoreerde projecten is hier te vinden.

Tags