Omslag Boekman 100
Boekman Stichting BY-NC-SA

Boekman 100 over kunst en onderwijs

Marleen Stikker heeft een artikel over de rol van de maker movement in het onderwijs in het honderste nummer van Boekman, uitgegeven door de Boekman Stichting onder de titel "Wat ik doe, begrijp ik". 

In Boekman 100 buigt een keur aan specialisten zich over de vraag hoe en waar de kunstzinnige kiem tot bloei wordt gebracht. Hoe is het gesteld met de kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs en waarom verzandt deze zo vaak in knutselen op de vrijdagmiddag? Waarom is er zo’n groot contrast in de manier waarop het kunstonderwijs op middelbare scholen vorm krijgt? Er is dringend behoefte aan een andere visie op onderwijs waarin creatief, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. Dat sluit aan bij de 21ste-eeuwse vaardigheden, en de eisen van het kunstvakonderwijs.

Naast overheden, publieke cultuurfondsen en het onderwijs, zijn er ook ontelbaar veel culturele instellingen en particulieren betrokken bij artistieke talentontwikkeling, een verbrokkeld maar zich dynamisch ontwikkelend landschap. De auteurs in Boekman 100 pleiten voor een cultuuromslag, waarbij de dynamiek in het kunstenlandschap wordt ondersteund door een integrale en consequente overheidsvisie.

Boekman 100 is voor € 17,50 te bestellen via de website van de Boekman Stichting.