Maker education at Maakplaats 021
Waag BY-NC-SA
learn

Maker Education Lab

Het Maker Education Lab richt zich op eigentijdse en nieuwe vormen van leren. Een van de kerngedachten van Waag is dat technologie niet iets is dat ons overkomt, maar iets dat we zelf maken. Dat betekent dat we de technologie niet uitsluitend moeten consumeren, maar ook (mede) moeten ontwerpen. Naast creativiteit en verbeelding zijn daarvoor in het digitale tijdperk nieuwe vaardigheden nodig. Waag zet in op die vaardigheden, bewustwording en kritische analyse, door zelf hands-on met de technologie aan de slag te gaan. We onderzoeken hoe een maker-mindset en 21e-eeuwse vaardigheden mensen kunnen helpen hun plek in de maatschappij (beter) te vinden. Er is ruimte voor creativiteit en experiment en er is geen goed of fout. 

'We moeten technologie niet uitsluitend consumeren, maar ook (mede) ontwerpen. Maakonderwijs stelt mensen in staat te leren door te doen.'

Deze principes liggen ten grondslag aan maakonderwijs, ofwel leren door te maken. Maakonderwijs stelt mensen in staat te leren door te doen en een kritische houding ten opzichte van technologie te ontwikkelen. Ze ontdekken, testen en proberen, en leren zo hun creativiteit te uiten. Het is voor Waag belangrijk maakonderwijs zowel binnen als buiten scholen aan kinderen aan te bieden.

In Waags visie op onderwijs staan kennis en kritische analyse gelijk aan maatschappelijke en sociale vaardigheden. Onderwijs is daarnaast de uitgelezen manier om kansengelijkheid in de samenleving te bevorderen. Dit doen we bijvoorbeeld door kinderen in achtergestelde wijken van Amsterdam vaardigheden te leren op het gebied van digitale fabricage en ondernemerschap.