Art technology visual
Waag BY-NC-SA

Boekman #116 over kunst en techniek

Het najaarsnummer (#116) van het tijdschrift Boekman, over trends in kunst en cultuur, staat in het teken van kunst en techniek.

Ooit was digitale cultuur, onder de beleidsterm e-cultuur, een bloeiend domein in Nederland. Geef de e-cultuur haar stem terug in het cultuurbeleid, bepleiten Marleen Stikker (Waag), Michel van Dartel(V2_) en Anne Nigten (The Patching Zone) in deze Boekman. In zijn recente sectoradvies over architectuur, e-cultuur en vormgeving, Ontwerp voor de toekomst, onderschrijft de Raad voor Cultuur deze oproep.

Boekman 116

Vertrouwd onderdeel van het productieproces

Techniek speelt met name in de ontwerpsector een belangrijke rol. Het heeft de kunstwereld altijd al beïnvloed, maar zelden verliepen technische ontwikkelingen zo snel als tegenwoordig. Voor veel makers van kunst is techniek, in het bijzonder digitalisering en nieuwe media, inmiddels een vertrouwd onderdeel van het productieproces. Allerlei toepassingen vergemakkelijken bovendien de distributie van kunst en cultuur en veranderen de beleving ervan door consumenten.

Rol van big data 

Toef Jaeger gaat in op de rol van big data binnen het boekenvak en Dana Linssen analyseert de meerwaarde van Virtual Reality (VR) voor filmproductie. Terwijl het bezoek aan galeries gestaag terugloopt, is de handel in kunst via internet booming. De klassieke galerie moet mee in de digitale revolutie, wil zij niet de boot missen, schrijft Edo Dijksterhuis. Verder aandacht voor o.a. de opmars van technologie in het kunstvakonderwijs en de impact van VR op de beleving van architectuur en literatuur.

Boekman #116 is te bestellen bij de Boekmanstichting voor € 15,00. Een aantal artikelen kan op de website gratis worden gedownload.