BouwRecycling Award
BouwRecycling Award BY

BouwRecycling Award voor studenten TU Delft

Zes studenten van de TU Delft hebben de ‘BouwRecycling Award’ gewonnen met hun onderzoek ‘Van afval naar grondstof, een keten met gedeelde verantwoordelijkheden’. De studenten voerden deze opdracht uit voor AEB Amsterdam, TU Delft en Waag. Zij onderzochten hoe plastic recycling gestimuleerd en de kwaliteit verbeterd kan worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld het toevoegen van extra codes op verpakkingen.

Andere onderzoeksvragen die het team zich stelde waren welke actoren een rol spelen in de keten van gerecycled plastic. Wat kun je doen om bij te dragen aan het optimaal scheiden en recyclen van plastics zodat dit zo hoogwaardig mogelijk kan worden hergebruikt? Dr. Ir. Maarten Bakker van de TU Delft heeft het onderzoek begeleid.

Verduurzamen met codes
De studenten hebben onder andere gekeken of het mogelijk is codes toe te voegen aan verpakkingen zodat achteraf het plastic op specifieke soort kan worden gesorteerd. Deze codes kunnen met sensoren worden gescand. Een dergelijke ontwikkeling zal de drempel om het materiaal hoogwaardig te recyclen verlagen. Dat draagt bij aan het steeds hoogwaardiger terugwinnen van grondstoffen waardoor het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt voorkomen.

De studenten van de TU Delft, master Industriële Ecologie, die dit vraagstuk onderzochten zijn: Alice van Rixel, Chloé Lejeune, Jason Kiem, Nadieh Kamp, Suzanne Dietz en Tim van Dijken. Supervisor dr. Ir. M.C.M. Bakker. In samenwerking met: AEB Amsterdam (Sietse Agema) en Waag (Tom Demeyer).

De BouwRecyclingAward werd uitgereikt op het jaarlijkse Recycling Symposium op woensdag 26 oktober in Gorinchem. De organisatie van het Recycling Symposium heeft Universiteiten en Hogescholen uitgenodigd om aansprekende circulaire projecten te etaleren. Een deskundige jury onder leiding van prof. Dr. Ernst Worrell heeft drie studenten(teams) genomineerd, waaruit de winnaar van de BouwRecyclingAward is gekozen.