People
Wrote BY

Brainstormsessie Open Data

In de aanloop naar de tweede editie van ‘Apps for Amsterdam’ organiseerde Waag op 30 maart 2012 een brainstormsessie voor Open Data 'evangelisten' uit Amsterdam, om kennis uit te wisselen en een fundering te leggen voor de komende apps-contest. Doel van de ochtend was het in kaart brengen van de stappen die er genomen moeten worden om de juiste data vrij te geven, de juiste personen en instanties te betrekken en de resultaten van de contest optimaal te laten aansluiten bij de issues die spelen in Amsterdam.

Verdienmodellen & hackatons

Tijdens de sessie bleek dat er nog veel vragen zijn rondom het vrijgeven van data. Zoals hoe je om moet gaan met het feit dat anderen verdienen aan data die jij gratis beschikbaar stelt. Belangrijk bij dit vraagstuk is echter het onderscheid tussen het vrijgeven van 'ruwe data' iets anders is dan het vrijgeven van 'content'. Dit laatste kan gezien worden als door een organisatie verrijkte data en het is logisch dat dit niet altijd kostenloos beschikbaar is. Daarnaast werd duidelijk dat interactie met ontwikkelaars belangrijk is. Korte lijnen tussen data-eigenaren en developers kunnen bestaande drempels om data beschikbaar te stellen wegnemen. Ivonne legt uit dat dit de reden is dat Waag regelmatig evenementen organiseert waarop de verschillende belanghebbenden elkaar ontmoeten: denk aan hackathons of de Waag Open Spaces. De experts denken echter meteen een stap verder. Waarom niet ook evenementen organiseren waarbij data-eigenaren, ontwikkelaars én eindgebruikers van apps elkaar ontmoeten.

Controle & privacy

Data blijft vaak gesloten omdat organisaties bang zijn om de controle te verliezen. Zo hoorden we van een van de deelnemers die actief is bij 9292OV: “Sindskort bestaat er een zwartrijders-app. Aan de makers daarvan willen wij onze data liever niet leveren. Want onze aandeelhouders, en wij als ondernemers zelf, staan niet achter zo’n app.” Ook privacy blijft een issue. Het aggregeren, anonimiseren en visualiseren van gegevens kan hier echter een voorlopige oplossing bieden. De data die op deze manier beschikbaar wordt gemaakt, kan ingezet worden voor trendanalyses waarmee de politie of brandweer riskante situaties kan voorspellen en effectief preventief kan optreden.

Ontmoeten & delen

En zo zijn er meer toepassingen te noemen die de deelnemers graag zouden zien. Zoals de ‘Verbeter je buurt app' en soortgelijke apps die data genereren waar de overheid wat aan heeft. De deelnemers zien verder kansen in het verbinden van partijen en het delen van kennis; zowel op regionaal, landelijk als internationaal niveau. Uitwisseling van informatie blijkt cruciaal.