Apps for Amsterdam had als doelstelling om zoveel mogelijk data van de Gemeente Amsterdam toegankelijk te maken voor iedereen. Ontwikkelaars werden uitgenodigd om hun applicaties te ontwikkelen op basis van beschikbare Open Data van de Gemeente Amsterdam.

Zowel de overheid als het bedrijfsleven beschikken over enorme hoeveelheden feitelijke informatie over de samenleving, van criminaliteitscijfers tot vuilnisophaalroutes, van de kwaliteit van scholen tot verkeersstatistieken. Zodra dit soort gegevens vrijelijk beschikbaar zijn om toepassingen mee te kunnen bouwen kunnen we spreken van Open Data. Open Data data is geld waard en kan economische groei stimuleren; belangrijker nog, de samenleving kan met behulp van deze informatie grote vooruitgang boeken. Een voorwaarde voor sociale innovatie is dat Open Data toegankelijk wordt voor iedereen, op de juiste manier wordt geïnterpreteerd, gecombineerd en gevisualiseerd. Dit is in ieders belang.

Om de ontsluiting en gebruik van Open Data te stimuleren en de mogelijkheden van op Open Data gebaseerde toepassingen te demonstreren werd Apps for Amsterdam in het leven geroepen, een stevige, publieke impuls om de omgang met Open Data een vaste waarde te maken van ontwikkelaars, beleidsmakers en burgers.

De Apps for Amsterdam wedstrijd werd in eerste instantie gemodelleerd naar Washington’s Apps for Democracy. Deelnemers dongen mee naar prijzen waarmee zij hun toepassingen kunnen doorontwikkelen en geschikt maakten voor een breed publiek. De eerste contest vond in het voorjaar van 2011 plaats, in 2012 werd de tweede editie gehouden, in een iets gewijzigde opzet. De wedstrijd van 2012 richtte zich op zes thema’s die belangrijk zijn voor de hoofdstad. Elk thema werd vertegenwoordigd door een inhoudelijk betrokken 'ambassadeur' van de gemeente Amsterdam. Ontwikkelaars konden applicaties indienen die zich richtten op leegstand, toerisme & cultuur, democratie, mobiliteit, veiligheid of energie. In 2013 werd geen nieuwe contest uitgeschreven, maar werden app makers geholpen om hun toepassingen verder te ontwikkelen tot een duurzame onderneming.

Apps for Amsterdam was een samenwerking tussen Amsterdam Economic Board, Waag, de gemeente Amsterdam Economische Zaken en Open State Foundation.

Project duration

16 feb 2011 - 1 sep 2013

Links

Publications

Partners

  • Amsterdam Economic Board
  • Gemeente Amsterdam
  • Open State Foundation

Gerelateerde artikelen