Buurtbudgetten: lust of last? Een terugblik

Wat leert de eerste editie buurtbudgetpilots ons voor de volgende stap naar meer eigenaarschap, zeggenschap en co-creatie in de stad?

Terugblik

In juni vond een terugbliksessie voor Amsterdammers, maak je stad! plaats: hoe is het gegaan met de tweede set aan buurtbudgetten die in Amsterdam verdeeld werden? 

Binnen Amsterdammers, maak je stad! worden budgetten verdeeld in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. In deze drie stadsdelen is met verschillende modellen geëxperimenteerd, van online stemmen tot deliberatieve werksessies. Welke resultaten zijn in de wijken behaald? Hoe verliep de samenwerking tussen gemeente en bewoners? En waar liepen betrokkenen tegenaan? 

Paulien Melis presenteerde namens het consortium van Amsterdammers, maak je stad! de resultaten van het onderzoek en leerprogramma. De belangrijkste conclusie hieruit is dat zowel bewoners als ambtenaren met heel veel enthousiasme aan de pilots zijn begonnen, maar dat het proces tot nu toe ook veel frustratie heeft opgeleverd. Belangrijke kaders rondom doelstellingen, rolverdeling, samenwerking, financiering en communicatie ontbraken. Aan de hand van verhalen van actieve bewoners, projectleiders democratisering en stadsdeelbestuurders van de verschillende stadsdelen worden deze thema’s geïllustreerd en besproken. Paulien riep op tot duurzame samenwerking tussen bewoners en ambtenaren in verschillende vormen, niet te vroeg afrekenen op resultaten, en het gezamenlijk creëren van heldere kaders zodat voor eenieder helder is waar de experimenten aan bijdragen en hoe er op een prettige manier samengewerkt kan worden. 

Vooruitblik

In het tweede deel van de uitzending keken we samen met wethouder Rutger Groot Wassink en Jacqueline van Loon, directeur van !Woon vooruit op het vervolg van de buurtbudgetten. Hoe kunnen we geleerde lessen meenemen in het vervolg? Hoe zorgen we voor een duurzaam lerend netwerk in de stad, dat samen werkt aan democratische vernieuwing? Rutger Groot Wassink gaf aan dat het stadsbestuur de pilots juist gestart heeft om te leren en bewust veel ruimte heeft gegeven voor allerlei verschillende vormen in de verschillende stadsdelen zonder al te veel kaders. 'Ik heb mensen niet bewust willen frustreren, maar het is wel fijn dat we nu zien waar we tegenaan lopen als gemeentelijke organisatie.' De schuring die dit de afgelopen periode heeft opgeleverd, en de inzichten uit het onderzoek en leerprogramma Amsterdammers, maak je stad! vormen een belangrijke input voor een stedelijk kader dat de gemeente eind 2020 gaat opstellen. 

Kijk de sessie bij Pakhuis de Zwijger terug.