Unicode poster
Greg Grossmeier BY-SA

CC-symbolen in Unicode?

Door Jane Park

Je staat er niet zo vaak bij stil, maar veel tekens zijn wereldwijd in ons schrift opgenomen dankzij de internationale standaard genaamd Unicode. Deze standaard bevat ruim 130.000 gestandaardiseerde tekens. Denk maar aan het inmiddels ingeburgerde €-teken. Als de EU besluit dit in de toekomst aan te passen (of uit te breiden met meerdere valuta, je weet maar nooit...) dan zal dit ook weer in de Unicode terecht moeten komen en uiteindelijk in de meest gebruikte lettertypen (daarom moeten lettertypen ook geregeld worden aangepast).

Om een teken in de Unicode set te krijgen worden deze voorgelegd aan de Unicode werkgroep. Dat is wat ook de Creative Commons-organisatie gedaan heeft om de symbolen van de Creative Commons-licenties toegevoegd te krijgen. Op die manier is het straks niet meer nodig om plaatjes in de tekst in te voegen, maar volstaat een toetsencombinatie, net als bij het ©-teken. Wel zo handig.

Na een eerste voorstel vorig jaar waarop feedback is gekomen van de werkgroep is er nu een nieuw voorstel gedaan, waardoor de CC-licenties als grafische symbolen in de Unicode tekenset kunnen worden opgenomen. Aan bezoekers van de website heeft Creative Commons de vraag voorgelegd hoe men tot dusver een CC-licentie op een werk aangaf. Meer dan de helft gebruikte de bestaande iconen of buttons, maar een veel groter aantal zou graag tekstsymbolen gebruiken. Misschien is het binnenkort zover, het tweede voorstel is inmiddels in behandeling.