COMMIT
Waag BY-ND

COMMIT en hoe je publiek te betrekken bij de wetenschap

Op 20 en 21 maart 2012 werd het startsein gegeven voor het COMMIT programma: een groot samenwerkingsverband van kennisinstellingen en bedrijven die vier jaar onderzoek gaan doen naar ICT voor het oplossen van maatschappelijke vragen. Denk aan slimme toepassingen voor de zorg, het onderwijs en het verkeer. Waag is partner in drie van de vijftien deelprojecten en ontwikkelt pilots en prototypen. Telkens zoeken we een concrete vertaling van de mogelijkheden van nieuwe technologie die recht doet aan de noden en wensen van echte mensen via onze methode users as designers.

COMMIT kick-off

Als onderdeel van de bijeenkomst gaf ik een workshop over disseminatie. Dat betekent traditioneel het vertalen van de resultaten naar het grote publiek; ik versta er ook het betrekken van buitenstaanders tijdens het onderzoek onder. Dat bleek voor de meeste aanwezigen behoorlijk nieuw. Ze zijn gewend om artikelen te publiceren en te spreken met andere wetenschappers, vaak binnen het eigen vakgebied. Dat is niet meer voldoende als je met je werk (snel) maatschappelijke impact wilt bereiken.

Stretching the Mold: New Approaches to Dissemination on Prezi

Gelukkig staan er steeds meer mogelijkheden ter beschikking om de band met het publiek te versterken: sociale media als twitter, blogs, youtube en het organiseren van toegankelijke evenementen en interactieve workshops.

Daarnaast kun je denken aan wedstrijden, campagnes (Fairphone) of mobiele tours (7scenes). Maar niets werkt zo goed als het zoeken van (on-line) ambassadeurs die enthousiast zijn over je werk en erover willen vertellen. Dat vereist dat er vanaf het begin van het onderzoek over disseminatie wordt nagedacht.

Tijdens de workshop kwamen voorbeelden aan bod en werd er gebrainstormd over de manieren om deze toe te passen in COMMIT. Daarbij bleek dat gebrek aan tijd als een belangrijk struikelblok wordt ervaren. Volgens mij is dat ten onrechte: kennis breed delen moet onderdeel worden van de cultuur van het onderzoeken zelf. Door slim gebruik te maken van nieuwe media hoeft dat niet veel tijd te kosten en levert het veel op: een groter publiek en nieuwe inzichten die je kan gebruiken om je onderzoek te laten aansluiten bij de maatschappij. Wat kan een wetenschapper meer wensen? Met die boodschap sloot de workshop af; of ze bleef hangen zullen we de komende jaren meemaken.

Gepubliceerd

Auteur

project