Waag was betrokken bij vier projecten binnen het COMMIT-programma, waarvan er drie werden uitgevoerd binnen het Creative Care Lab: Touch, Exercise en Trusted Healthcare Services en één binnen het Creative Learning Lab: Play.

Het COMMIT programma richtte zich op ICT-doorbraken voor maatschappelijk economische urgente vraagstukken op het gebied van health & well-being, e-science, public safety en informatieverwerking. COMMIT was een van de grootste Nederlandse publiek-private onderzoeksprogramma's in de ICT: er waren 16 kennisinstellingen en 64 profit/non-profit organisaties bij betrokken. 

Doel van COMMIT was het verbreden en versterken van de Nederlandse kennisinfrastructuur in de ICT en bedrijven beter geschikt maken voor de internationale competitie door de beste wetenschappers te verbinden met het hightech bedrijfsleven. Er waren zestien projecten waarin onderzoekers van universiteiten, technologische instituten, groot, midden- en kleinbedrijven participeren.

COMMIT - Play

Meerdere 'Embodied learning' installaties vormden het resultaat zijn van de pilot ‘Play’ binnen het bredere COMMIT: ‘Virtual Worlds for Wellbeing’. De aanleiding voor ‘Play’ was de wens van het Creative Learning Lab van Waag om de ervaringen op het gebied van onderzoek en conceptontwikkeling rondom ‘embodied learning’ verder uit te bouwen.

Wat deed het Creative Learning Lab?
‘Embodied learning’ is een vorm van leren waarbij gebruikers hun hele lichaam inzetten om tot resultaten te komen. In Embodied Learning omgevingen staat de interactie tussen lichaam en ruimte centraal. Het lichaam zelf en fysieke bewegingen vormen daarmee een belangrijke interface voor leren in hybride omgeving (zowel virtuele als fysieke omgeving). De gedachte is dat door de fysieke interactie ervaringsgericht leren wordt gestimuleerd. Wearables, tastbare intelligente objecten, sensortechnologie, motion-tracking en interactieve video stimuleren leerlingen om op een nieuwe manier te leren, vanuit hun eigen lichamelijke handelingen.

COMMIT – Touch

Touch was gericht op ouderen die zorgbehoevend zijn, en heeft als doel om hen langer zelfstandig te laten wonen en leven. De moderne ouderen zijn minder snel bereid om voor zich te laten zorgen en willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Zij worden echter geconfronteerd met toenemende fysieke beperkingen. Tevens hebben ze minder sociaal contact, waardoor de kans op eenzaamheid toeneemt. Tangible Interfaces kunnen de ouderen ondersteunen bij het behouden van sociaal contact en de fysieke gesteldheid.

Wat deed het Creative Care Lab?
In de pilot Touch werd een demo gebouwd die ouderen helpt om sociaal verbonden te blijven. Deze demo houdt rekening met de fysieke en cognitieve vaardigheden van ouderen. De demo zal worden ontwikkeld in co-creatie workshops met gebruikers en werd getest in de thuisomgeving.

COMMIT – Exercise

In het project ‘Exercise’ wordt verkend hoe je mensen kunt stimuleren om meer te bewegen zodat je hun mentaal en fysiek welzijn kunt vergroten. Er worden tegenwoordig veel toepassingen ontwikkeld, echter veel van deze toepassingen zijn vanuit technologie gedreven en niet vanuit de gebruiker. Er zal een affectief systeem worden ontwikkeld en getest. Dit systeem dient ouderen te overtuigen om een gezonde levensstijl aan te nemen en hen aan te zetten tot meer beweging.

Virtuele werelden spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven als plaatsen waar je mensen ontmoet en vrienden maakt. Ze zijn van invloed op de manier waarop we leven, leren, communiceren, genezen en ons vermaken. Indien ontworpen en toegepast op juiste wijze zullen zij een sterke positieve invloed hebben op ons welzijn. Op het gebied van lichaamsbeweging voor ouderen bieden dergelijke omgevingen nieuwe mogelijkheden voor fysieke trainingen.

Wat deed het Creative Care Lab?
In dit werkpakket zal een pilot-systeem ontwikkeld worden dat de virtuele wereld en sensor data combineert. De resultaten van de andere COMMIT-onderzoeken (affectieve animatie, het voelen van emoties en - in mindere mate - tastbare interfaces) zullen worden gedemonstreerd in de pilot. ‘Exercise’ biedt de mogelijkheid om kwalitatief gebruikersonderzoek te doen en vanuit de gebruikers de voorwaarden te formuleren die zulke toepassingen vereisen, met conceptideeën te komen en prototype(s) te ontwikkelen.

COMMIT – Trusted Healthcare Services

Binnen Trusted Health Services werden domeinspecifieke identity management technieken en validatie van deze technieken voor de zorgsector ontwikkeld.

In geïntegreerde gezondheidszorgsystemen is een grote verscheidenheid aan leveranciers en zijn andere belanghebbenden betrokken. Binnen dit werkpakket weorden de gebruikerseisen geformuleerd voor betrouwbare zorg van zelfmanagement systemen, gericht op drie domeinen:

 • professionele thuiszorg-diensten
 • gezondheid van de consument en wellness-diensten
 • gezondheidsgroepen

Binnen het werkpakket wordt de betrouwbaarheid van dienstverlening en de relatie tussen transparantie, privacy en veiligheid onderzocht. Tevens stelt het werkpakket de wettelijke eisen op met betrekking tot verantwoordelijkheid en bescherming van data. Hierbij kan gedacht worden aan wetgeving inzake: gegevensbescherming, gezondheidsrecht, regelgeving met betrekking tot de identificatie van burgers, zowel algemene als specifieke gezondheidszorg  en regelgeving voor databanken.

Wat deed het Creative Care Lab?
Een gebruikersgerichte benadering werd toegepast waarin de gebruikers (verschillende stakeholders) werden betrokken vanaf het begin. De methodologie van het betrekken van gebruikers door middel van een service design benadering werd toegepast door middel van bijvoorbeeld co-creatie workshops met de verschillende belanghebbenden. Op deze manier kon de ontwikkelde technologie voldoen aan de behoeften en eisen van de gebruikers.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Project duration

30 apr 2011 - 30 apr 2015

Links

Publications

Financiers

 • COMMIT
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Partners

 • Het Roessingh
 • Universiteit Tilburg
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • TU/e
 • TU Delft
 • HvA Digital Life Centre
 • Universiteit Twente
 • CWI
 • Serious Toys
 • CGI
 • Philips Research
 • Irdeto
 • Motek

Gerelateerde artikelen