De democratische duiding van data

In het project Technologiebeleid voor het middenbestuur werkte Waag samen met de Provincie Utrecht aan een advies voor het databeleid van (lagere) overheden, zoals Provincies. Nu steeds meer overheden en overheidsinstanties met data en algoritmen werken, is het belangrijk dat er duidelijke kaders zijn en dat ethische afwegingen worden gemaakt. Maar data kunnen zowel het bestuur als de burgers ook helpen meer vat te krijgen op hun leefomgeving. 

In de publicatie 'De democratische duiding van data: Een open kijk op data, algoritmen en ethiek vanuit het middenbestuur', samengesteld door Socrates Schouten (Waag) en Rob Peters (Provincie Utrecht), wordt gereflecteerd op ethische richtlijnen voor het gebruik van data, de mogelijkheden die data bieden voor provincies, en de vraag wie eigenaar moet zijn van de infrastructuur die de digitaliserende overheid gebruikt.

lees de publicatie