De online restauratie van Brandon

Shu Lea Cheang’s Brandon, de allereerste opdracht van het Guggenheim Museum voor een online werk, bestond uit een jaar durend online verhaal en performance die, zoals Cheang het noemde, de “digi gender social body” onderzocht. Het online, sociaal geconstrueerde lichaam (zoals een avatar) als een mogelijke plek voor geweld, macht en bevrijding. Tijdens de uitvoering van dit project verbleef Cheang voor een groot deel als artist-in-residence bij Waag (toen nog De Waag, Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media).

Het project begon met twee artikelen die Cheang had gelezen in de Village Voice. De een vertelde het verhaal van Brandon Teena (12 december 1972 – 31 december 1993), een transseksuele tiener uit Nebraska die op wrede wijze werd verkracht en vermoord. De ander beschreef verkrachtingen die plaatsvonden in cyberspace, in een online chatruimte, waar slachtoffers door verbaal geweld werden beroofd en vernederd. Door een verband te leggen tussen deze sterk uiteenlopende vormen van geweld, begon Cheang een jaar durend onderzoek naar de expressie en repressie van sekse in een online context.

Dit vertaalde zich in een episch online verhaal, in samenwerking met vele instituten en kunstenaars, in de vorm van installaties, discussiefora en genetwerkte performances. In Brandon bracht Cheang een belangrijke dialoog op gang over onze online (seksuele) identiteit. Ook onderstreepte het de onverminderde sekse-onderdrukking in de ogenschijnlijk liberale context van het net. 

“No one (including myself) can claim to have viewed the entirety of this work.” —Shu Lea Cheang

Het Guggenheim Museum heeft een nieuwe restauratie van dit bijzondere werk uitgevoerd, welke nu is opgenomen in de Net Art Anthology van Rhizome. Ongeveer zoals ook digitale herrijzenis van de Digitale Stad in Nederland tot stand komt, is de oorspronkelijke code waar mogelijk hersteld of vervangen, zodat het geheel nu (bijna) weer ervaren kan worden alsof het 1998 is.

Het Theatrum Anatomicum van de Waag speelde een belangrijke rol in dit project. In een installatie ontworpen door Joep van Lieshout werd een draaiende webcam gebruikt om tijdens de lancering op 30 juni 1998 live beelden te uploaden naar New York.

De Theatrum-interface, ontwikkeld bij Waag, werd gebruikt tijdens de drie evenementen die hier plaatsvonden als onderdeel van Brandon. Naast de lancering waren dat een 'netlinked forum' onder de titel 'Digi Gender Social Body: Under the Knife, Under the Spell of Anesthesia', en een virtuele rechtzaak, genaamd 'Would the Jurors Please Stand Up? Crime and Punishment as Net Spectacle'. Hierin werd het Guggenheim Soho met Waag in Amsterdam verbonden; beide events waren zowel online als offline te volgen, inclusief een webcast en chat. Een voorbeeld van een jurysessie is nog steeds op onze servers te vinden.

De Theatricum Anatomicum-interface kan nog worden bekeken, klik op de webcam icon (een soort pulserende cirkel) in de roadtrip interface.

Design: Mieke Gerritzen en Janine Huizenga
MorF titel animatie: Yariv Alterfin
Software engineer: Roos Eisma
Forum programmering: Bram Boskamp
Theatrum installatie: Joep van Lieshout
Constructie: Atelier van Lieshout
Documentatie: Derk Jan Wooldrik

Bezoek de restauratie van Brandon (pop-ups toestaan!)